A

DEBUGWAT HET DOET
ActiveFloaterTransparencyTransparantie van de actieve zwevende schermen (de zwevende schermen waar de focus op ligt)
AdminMenuInschakelen van het debug admin menu in het hoofdmenu. Opmerking: Dit zal alleen toestaan in het menu te kijken, dit geeft geen admin privileges.
AdvanceSnapshotToon geavanceerde parameter instellingen in de snapshot interface
AFKTimeoutTijdinstelling voordat je naar AFK (away from keyboard) mode gaat (seconds, 0=never). Geldige waarden zijn: 0, 120, 300, 600, 1800
AgentPauseWanneer ingeschakeld zal er gevraagd worden aan de simulator om te stoppen met het updaten van de agent.
AlertChannelUUIDF3E07BC8-A973-476D-8C7F-F3B7293975D1
AlertedUnsupportedHardwareStel dit in als er niet ondersteunde hardware wordt gebruikt en we hebben hier al een opmerking over gemaakt.
AllowMultipleViewersSta meerdere viewers tegelijk toe.
AllowMUposeMU* pose style in chat and IM (met ':' als een synoniem voor '/me')
AllowSelectAvatarUitgelegd In de Code
AllowTapTapHoldRunDoor tweemaal te klikken op een richting toets (bijv. pijltjestoetsen) en daarna deze vast te houden, zal de avatar gaan rennen.
always_showable_floatersonbekend
Animate TexturesActiveer textuur animatie (debug)
AnimationDebugToon actieve animaties in een bubbel boven het hoofd van de avatar
AppearanceCameraMovementAls je in de appearance editing mode gaat, zoomt de camera in op het huidig geselecteerde deel van de avatar.
ApplycolorImmediatelyToon meteen de selecties uit de kleuren selector.
ApplyTextureImmediatelyToon meteen de selecties uit de texturen selector.
ArrowKeysAlwaysMoveAls je cursor zich in het chat invoervak bevindt, zullen de pijltjestoetsen nog steeds je avatar besturen.
AskedAboutCrashReportsSchakelt het dialoogscherm uit met de vraag of je crash reporting wilt inschakelen.
AuctionShowFenceBij het veilen van land (auctioning), de grenzen van het perceel markeren bij een snapshot.
AudioLevelAmbiantAudio niveau van omgevingsgeluiden (enviroment sounds).
AudioLevelDopplerSchaal van het doppler effect bij bewegende audio bronnen(1.0=normaal, <1.0=verminderd doppler effect, >1.0=verbeterd doppler effect)
AudioLevelMasterMaster audio level ofwel totaal volume niveau.
AudioLevelMediaAudio level van quicktime films.
AudioLevelMicAudio level van de microfoon input.
AudioLevelMusicAudio level van de streaming muziek.
AudioLevelRolloffBestuurt de op afstand gebaseerde dropoff van het audio volume (fraction of multiple van de standaard audio rolloff.)
AudioLevelSFXAudio niveau van in-world geluidseffecten.
AudioLevelUIAudio niveau van UI geluidseffecten.
AudioLevelVoiceAudio niveau van voice chat
AudioLevelWindAudio niveau van wind noise when standing still
AudioStreamingMediaSchakelt streaming in.
AudioStreamingMusicSchakelt streaming audio in.
AuditTextureSchakelt texture auditting in.
AutoAcceptNewInventoryAutomatisch nieuwe notecards/textures/landmarks accepteren.
AutoCloseOOCAutomatisch OOC chat uitschakelen (d.w.z. Voeg \“))\'' toe wanneer niet was gevonden en “\((\” is gebruikt.
AutodisengageMicAutomatisch uitschakelen van de microfoon als een IM gesprek wordt beëindigd.
AutoLevelingHoud Flycam niveau.
AutoLoadWebProfilesAutomatisch ALLE profile webpagina's laden zonder eerst te vragen.
AutoLoginAutomatisch inloggen met de laatste gebruikersnaam/wachtwoord (last username/password) combinatie.
AutomaticFlyVliegen door de spring (jump) toets of het “Fly” commando te gebruiken (FALSE = alleen vliegen met het “Fly” commando.)
AutoMimeDiscoveryActiveren van de viewer mime type discovery van media URLs.
AvalinePhoneSeparatorScheider van telefoon delen om Avaline nummers leesbaar te maken voor mensen in het Voice Control Paneel.
AvatarAxisDeadZone0Avatar axis 0 dead zone.
AvatarAxisDeadZone1Avatar axis 1 dead zone.
AvatarAxisDeadZone2Avatar axis 2 dead zone.
AvatarAxisDeadZone3Avatar axis 3 dead zone.
AvatarAxisDeadZone4Avatar axis 4 dead zone.
AvatarAxisDeadZone5Avatar axis 5 dead zone.
AvatarAxisScale0Avatar axis 0 scaler.
AvatarAxisScale1Avatar axis 1 scaler.
AvatarAxisScale2Avatar axis 2 scaler.
AvatarAxisScale3Avatar axis 3 scaler.
AvatarAxisScale4Avatar axis 4 scaler.
AvatarAxisScale5Avatar axis 5 scaler.
AvatarBacklightVoeg randverlichting toe aan de avatar om een gelijkwaardige belichting op de huid weer te geven.
AvatarBakedLocalTextureUpdateTimeoutSpecificeert de maximale tijd in seconden om te wachten, voordat het uiterlijk verandert tijdens de appearance mode.
AvatarBakedTextureUploadTimeout Specificeert de maximale tijd in seconden om te wachten, voordat de texturen worden gemaakt voor het uiterlijk van de avatar. Als je dit instelt op 0, wordt dit uitgeschekeld en wordt er gewacht totdat alle texturen zijn geladen in de hoogste resolutie.
AvatarFeatheringAvatar verdoezelen (minder is zachter.)
AvatarNameTagModeSelecteer Avatar Naam tAg Mode
AvatarPickerHintTimeoutAantal seconden te wachten, voordat de gebruiker wordt verteld over de avatar picker.
AvatarPickerSortOrderSpecificeert de volgorde van de texturen in de avatar picker (+0= name (naam), +1 = date (datum), +2 = folders always by name (mappen altijd op naam), +4 = system folders to top (systeemmappen altijd bovenaan).)
AvatarPickerURLAvatar picker inhoud.
AvatarSex
AvatarSitOnAwayZitten wanneer AFK gemarkeerd.

B

DEBUGWAT HET DOET
BackgroundYieldTimeHoeveel tijd per frame wanneer een ander venster dan SL op de voorgrond is (milliseconden)
BlockAvatarAppearanceMessagesNegeert appearance berichten (om Ruth te simuleren)
BlockSomeAvatarAppearanceVisualParamsDaling van ongeveer 50% van de VisualParam gebeurtenissen in appearance berichten (om Ruth te simuleren)
BottomPanelNewActiveer het nieuwe bodem paneel
BrowserHomePage[NIET GEBRUIKT]
BrowserIgnoreSSLCertErrorsALLEEN VOOR TESTEN: Vertel de ingebouwde webbrowser om SSL cert fouten te negeren.
BrowserJavascriptEnabledActiveer Javascript in de ingebouwde webbrowser?
BrowserPluginsEnabledActiveer plug-ins in de ingebouwde webbrowser?
BrowserProxyAddressAdres voor de Web Proxy]
BrowserProxyEnabledGebruik Web proxy
BrowserProxyExclusions[NIET GEBRUIKT]
BrowserProxyPortPoort voor Web Proxy
BrowserProxySocks45[NIET GEBRUIKT]
BuildAxisDeadZone0Build axis 0 dead zone
BuildAxisDeadZone1Build axis 1 dead zone
BuildAxisDeadZone2Build axis 2 dead zone
BuildAxisDeadZone3Build axis 3 dead zone
BuildAxisDeadZone4Build axis 4 dead zone
BuildAxisDeadZone5Build axis 5 dead zone
BuildAxisScale0Build axis 0 scaler
BuildAxisScale1Build axis 1 scaler
BuildAxisScale2Build axis 2 scaler
BuildAxisScale3Build axis 3 scaler
BuildAxisScale4Build axis 4 scaler
BuildAxisScale5Build axis 5 scaler
BuildFeatheringBouw verdoezelaar (minder is zachter)
BuilkChangeEveryoneCopyIn bulk veranderde objecten kunnen door iedereen worden gekopieerd
BulkChangeIncludeAnimationsBulk rechten veranderen heeft invloed op animaties
BulkChangeIncludeBodyPartsBulk rechten veranderen heeft invloed op lichaamsdelen
BulkChangeIncludeClothingBulk rechten veranderen heeft invloed op Kleding
BulkChangeIncludeGesturesBulk rechten veranderen heeft invloed op Gestures
BulkChangeIncludeNotecardsBulk rechten veranderen heeft invloed op Notecards
BulkChangeIncludeObjectsBulk rechten veranderen heeft invloed op Objecten
BulkChangeIncludeScriptsBulk rechten veranderen heeft invloed op Scripts
BulkChangeIncludeSoundsBulk rechten veranderen heeft invloed op Geluiden
BulkChangeIncludeTexturesBulk rechten veranderen heeft invloed op Texturen
BulkChangeNextOwnerCopyIn bulk veranderde objecten kunnen worden gekopieerd door de volgende eigenaar
BulkChangeNextOwnerModifyIn bulk veranderde objecten kunnen worden aangepast door de volgende eigenaar
BulkChangeNextOwnerTransferIn bulk veranderde objecten kunnen worden weggegeven door de volgende eigenaar
BulkChangeShareWithGroupIn bulk veranderde objecten kunnen worden gedeeld door de huidige actieve groep
BusyModeResponseAuto response aan instant messages wanneer je niet beschikbaar bent of autorespond mode
BusyModeResponseChangedIs het gebruikers busy mode bericht anders dan het standaard bericht?
ButtonFlashCountAantal flitsen waarna de knipperende knoppen blijven branden
ButtonFlashRateFrequentie waarmee buttons knipperen (hz)
ButtonHeightStandaard hoogte van normale buttons (pixels)
ButtonHeightSmallStandaard hoogte voor kleine buttons (pixels)
ButtonHPadStandaard horizontale afstand tussen buttons (pixels)

C

DEBUGWAT HET DOET
CacheLocationBeheert de locatie van het locale schijf cache
CacheLocationTopFolderBeheert de locatie van het locale schijf cache
CacheNumberOFRegionForObjectsBeheert het aantal regio's, dat moet worden bewaard voor objecten
CacheSizeBeheert de grootte van de schijfruimte gereserveerd voor het bestandscache in MB
CacheValidateCounterGebruikt om de cache validatie te verdelen
CertStoreGeeft het Certificaat Store voor de vertrouwde certificaten verificatie
channelBottomPanelMarginRuimte voor de laagste toast in het onderste blad
ChatBarCustomWidthBergt de aangepaste breedte van de chatbalk
ChatBarStealsFocusWanneer keyboard focus is verwijderd van de UI, en de chatbalk is zichtbaar, dan heeft de chatbalk de focus
ChatBubbleOpacityZichtbaarheid van de Chat bubbel achtergrond (0.0 = compleet transparant, 1.0 = compleet ondoorzichtig)
ChatConsoleFontSizeGrootte van de chat tekst in de chat console (0 tot 2, klein tot groot)
ChatFontSizeS Grootte van de chat tekst in de chat console (0 = klein, 1 = groot)
ChatFullWidthChat console neemt de hele breedte van het SL venster
ChatHistoryTornOffToon het chat historie venster apart van het communicatie venster.
ChatOnlineNotificationGeef een notificatie wanneer een vriend in- of uitlogt in SL
ChatPersistTimeTijd, dat de chat zichtbaar blijft in de console (seconden)
ChatShowTimestampsToon timestamps in chat
ChatTabDirectionSchakelt de richting van de chat tabbladen tussen horizontaal en verticaal
ChatVisibleChat balk is zichtbaar
ChatWindowToon chat in meervoudige vensters (standaard) of met meerdere tabbladen in een venster (herstart nodig)
CheesyBeaconActiveer cheesy beacon effecten
ClickActionBuyEnabledActiveer klik om te kopen acties in het taartmenu
ClickActionPayEnabledActiveer klik op te betalen acties in het taartmenu
ClickOnAvatarKeepsCameraNormaal gesproken reset de camera wanneer je op je avatar klikt. Deze optie verwijdert dit gedrag.
ClientSettingsFileClient settings bestandsnaam (per installatie)
CloseChatOnReturnSluit chat na klikken op return
CloseSnapshotOnKeepSluit snapshot venster na het opslaan van de snapshot
CmdLineDisableVoiceDeactiveer Voice
CmdLineGridchoiceDe grid keuze van de gebruiker of ip-adres
CmdLineHelperURlcommandoregel om de bepaalde web CGI prefix assistent te gebruiken
CmdLineLoginURIonbekend
CompressSnapshotsToDiskPak snapshots in, wanneer ze op de schijf zijn opgeslagen (Gebruik JPEG 2000)
ConnectAsGodInloggen als god, wanneer je god toegang hebt
ConnectionPortAangepast poortnummer van de verbinding
connectionPortEnabledHet aangepaste portnummer gebruiken?
ConsoleBackgroundOpacityZichtbaarheid van de chat console (0.0 = compleet transparant, 1.0 = compleet ondoorzichtig)
ConsoleBufferSizeGrootte van de chat console historie (regels in de chat)
ConsoleMaxLinesMaximaal aantal regels van de tekst chat, die zichtbaar is in de console.
ContactsTornOffToon contacts venster apart van het Communicatie venster
CookiesEnabledCookies accepteren van Websites?
CrashHostUrlEen URL, dat naar een crash report handler verwijst, overschrijft cluster negotiation to locate crash handler
CreateToolCopyCenters
CreateToolCopyRotates
CreateToolCopySelection
CreateToolKeepSeletectedNa gebruik van de create tool, de create tool actief houden
CurrentGridHuidig Geselecteerde Grid
CurrentMapServerURLHuidige Sessie Wereldmap URL
Cursor3DGebruik joystick waarden als absolute posities (geen delta's)
CustomServerGeeft IP adres of hostname van de grid waarmee je bent verbonden

D

DEBUGWHAT IT DOES
DebugAvatarLocalTexLoadedTimeDisplay time for loading avatar local textures
DebugAvatarRezTimeDisplay times for avatars to resolve
DebugBeaconLineWidthSize of lines for Debug Beacons
DebugLookAtshow Debug LookAt targets
DebugLookAtHideOwnDon't show own LookAt target with DebugLookat
DebugLookAtShowNamesshow names with DebugLookAt. 0) None, 1) “Display Name (user.name)”, 2) “Display name”, 3) Legacy “First Last”, 4) “user.name”
DebugPluginDisableTimeoutDisable the code which watches for plugs that are crashed or hung
DebugSelectMgrDeclared in Code
DebugShowColorShow color under cursor
DebugShowMemoryShow Total Allocated Memory
DebugShowRenderInfoShow depth buffer contents
DebugShowRenderMatricesDisplay values of current view and projection matrices.
DebugShowTextureInfoShow Interested texture info
DebugShowTimeShow time info
DebugShowXUINamesShow tooltips with XUI path to the widget
DebugStatModeMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeActualInMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeActualOutMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeAgentUpdatesSecMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeAssetMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeBandwidthMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeBoundMemMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeChildAgentsMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeFormattedMemMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeFPSMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeGLMemMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeKTrisDrawnFrMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeKTrisDrawnSecMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeLayersMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeLowLODObjectsMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeMainAgentsMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeMemoryAllocatedMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeNewObjsMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeObjectsMode of stat in Statistics floater
DebugStatModePacketLossMode of stat in Statistics floater
DebugStatModePacketsInMode of stat in Statistics floater
DebugStatModePacketsOutMode of stat in Statistics floater
DebugStatModePhysicsFPSMode of stat in Statistics floater
DebugStatModePinnedObjectsMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeRawCountMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeRawMemMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeSimActiveObjectsMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeSimActiveScritsMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeSimAgentMsecMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeSimFPSMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeSimFrameMsecMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeSimImagesMsecMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeSimInPPSMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeSimNetMsecMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeSimObjectsMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeSimOutPPSMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeSimPendingDownloadsMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeSimPumpIOMsecMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeSimScriptEventsMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeSimScriptMsecMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeSimSimOtherMsecMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeSimSimPhysicsMsecMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeSimSimPhysicsOtherMsecMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeSimSimPhysicsShapeUpdateMsecMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeSimSimPhysicsStepMsecMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeSimSleepMsecMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeSimSpareMsecMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeSimTotalUnackedBytesMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeTextureMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeTextureCountMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeTimeDialationMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeTotalObjsMode of stat in Statistics floater
DebugStatModeVFSPendingOpsMode of stat in Statistics floater
DebugViewsDisplay debugging info for views
DebugWindowProcLog windows messages
DefaultFemaleAvatarDefault Female Avatar
DefaultMaleAvatarDefault Male Avatar
DefaultObjectTextureTextue used as 'Default' in texture picker. (UUID textue reference)
DefaultUploadCostDefault sound/image/file upload cost/in case economy data is not available)
DestinationGuideHintTimeoutNumer of seconds to wait before telling resident about destination guide.
DisableExternalBrowserDisable opening an external browser.
DisableMouseWarpDisable warping of the mouse to the center of the screen during alt-zoom and mouse look. Useful with certain input devices, mouse sharing programs like Synergy, or running under Parallels.
DisableRenderingDisable GL rendering and GUI (load testing)
DisableTextHyperlinkActionsDisable highlighting and linking of URLs in XUI text boxes
DisableVerticalSyncUpdate frames as fast as possible (FALSE = update frames between display)
DisplayAvatarAgentTargetShow avatar positioning locators (animation debug)
DisplayChatDisplay Latest Chat messages on LCD
DiplayDebugDisplay Network Information on LCD
DisplayDebugConsoleDisplay Console Debug Information on LCD
DisplayIMDisplay Latest IM message on LCD
DiplayLindenDisplay Account Information on LCD
DiplayRegionDisplay Location information on LCD
DisplayTimecodeDisplay timecode on screen
Disregard96DefaultDrawDistanceWhether to use the auto default to 96 draw distance
Disregard128DefaultDrawDistanceWhether to use the auto default to 128 draw distance
DoubleClickAutoPilotEnable double-click auto pilot
DoubleClickTeleportEnable double-click to teleport where allowed
DragAndDropCommitDelaySeconds before committing when hovering over a button while performing a drag and drop operation
DragAndDropDistanceThresholdNumber of pixel that mouse should move before triggering drag and drop mode
DragAndDropToolTipDelaySeconds before displaying tooltip when performing drag and drop operation
DropShadowButtonDrop shadow width for buttons (pixels)
DropShadowFloaterDrop shadow width for floaters (pixels)
DropShadowSliderDrop shadow width for sliders (pixels)
DropShadowTooltipDrop shadow width for tooltips (pixels)
DumpVFSCachesDump VFS caches on startup

E

DEBUGWHAT IT DOES
EditLinkedPartsSelect individual parts of linked objects
EffectScriptChatParticles1 = normal behavior, 0 = disable display of swirling lights when scripts communicate
EmotesUseItalicChat emotes are emphasized by using italic font style.
EnableAltZoomUse Alt+mouse to look at and zoom in on objects
EnableGestureSoundsPlay sounds from gestures
EnableGrabUse Ctrl+mouse to grab and manipulate objects
EnableGroupChatPopupsEnable incoming Group Chat Popups
EnableIMChatPopupsEnable Incoming IM Chat Popups
EnableMouselookAllow first person perspective and mouse control of camera
EnableRippleWaterWhether to use ripple water shader or not
EnableTextureAtlasWhether to use texture atlas or not
EnableUIHintsToggles UI hint popups
EnableVoiceChatEnable talking to other residents with a microphone
EnergyFromTop
EnergyHeight
EnergyWidth
EventURLURL for Event website, displayed in the event floater
EveryoneCopyEveryone can copy the newly created objects
ExternalEditorPath to program used to edit LSL scripts and XUI files, e.g.:/usr/bin/gedit –new-window”%s“

F

DEBUGWHAT IT DOES
FeatureManagerHTTPTableBase directory for HTTP feature/gpu table fetches
FindLandAreaEnables filtering of land search results by area
FindLandPriceEnables filtering of land search results by price
FindLandTypeEnables filtering of land search results by Type
FindPeopleOnlineLimits people search to only users who are logged on
FindPlacesPicturedDisplay only results of find places that have pictures
FirstLoginThisInstallSpecifies that you have not successfully logged in since you installed the latest update
FirstNameLogin first name
FirstPersonAvatarVisibleDisplay avatar and attachments below neck while in mouselook
FirstRunThisInstallSpecifies that you have not run the viewer since you installed the latest update
FirstSelectedDisabledPopupsReturn false if there is not disabled popup selected in the list of floater preferences popups
FirstSelectedEnabledPopupsReturn false if there is not enable popup selected in the list of floater preferences popups
FirstUseFlyOverrideWhether the next use of the Fly Override would be the first use
FixedWeatherWeather effects do not change over time
floater_dock_voice_controlswindow Dockng state for voice_controls
floater_minimized_buildWindow Minimized state for build
floater_minimized_im_containerWindow Minimized state for container
floater_minimized_im_well_windowWindow Minimized state for window
floater_minimized_imcontactsWindow Minimized state for imcontacts
floater_minimized_impanelWindow Minimized state for impanel
floater_minimized_inspectWindow Minimized state for inspect
floater_minimized_nearby_chatWindow Minimized state for nearby chat
floater_minimized_notification_well_windowWindow Minimized state for notification well window
floater_minimized_preview_notecardWindow Minimized state for preview notecard
floater_minimized_script floaterWindow Minimized state for script floater
floater_minimized_side_bar_tab_floaterWindow Minimized state for side_bar_tab_floater
floater_minimized_side_bar_tab_sidebar_peopleWindow Minimized state for side_bar_tab_sidebar_people
floater_minimized_voice_controlsWindow Minimized state for voice_controls
floater_minimized_world_mapWindow Minimized state for world_map
floater_rect_animation_overrider_fullPosition and size for the full Animation Overrider interface. The defaults are just dummy values.
floater_rect_buildWindow Position and Size for build
floater_rect_im_containerWindow Position and Size for im_container
floater_rect_im_well_windowWindow Position and Size for im_well_window
floater_rect_imcontactsWindow Position and Size for imcontacts
floater_rect_impanelWindow Position and Size for impanel
floater_rect_inspectWindow Position and Size for inspect
floater_rect_notification_well_windowWindow Position and Size for notification_well_window
floater_rect_side_bar_tab_floaterWindow Position and Size for side_bar_tab_floater
floater_rect_side_bar_tab_sidebar_peopleWindow Position and Size for side_bar_tab_sidebar_people
floater_rect_voice_controlsWindow Position and Size for voice_controls
floater_rect_world_mapWindow Position and Size for world_map
floater_vis_buildWindow Visibility for build
floater_vis_env_windlightWindow Visibility for env_windlight
floater_vis_im_containerWindow Visibility for im_container
floater_vis_im_well_windowWindow Visibility for im_well_window
floater_vis_imcontactsWindow Visibility for imcontacts
floater_vis_mini_mapWindow Visibility for mini_map
floater_vis_moveviewWindow Visibility for moveview
floater_vis_nearby_chatWindow Visibility for nearby_chat
floater_vis_notification_well_windowWindow Visibility for notification_well_window
floater_vis_searchWindow Visibility for search
floater_vis_side_bar_tab_floaterWindow Visibility for side_bar_tab_floater
floater_vis_side_bar_tab_appearanceWindow Visibility for side_bar_tab_appearance
floater_vis_side_bar_tab_peopleWindow Visibility for side_bar_tab_people
floater_vis_snapshotWindow Visibility for snapshot
floater_vis_voice_controlsWindow Visibility for voice_controls
floater_vis_world_mapWindow Visibility for world_map
FloaterActiveSpeakersSortAscendingWhether to sort up or down
FloaterActiveSpeakersSortColumncolumn name to sort on
FloaterMapEastFloater Map East Label
FloaterMapNorthFloater Map North Label
FloaterMapNorthEastFloater Map North East
FloaterMapNorthWestFloater Map North West
FloaterMapSouthFloater Map South
FloaterMapSouthEastFloater Map South East
FloaterMapSouthWestFloater Map South West
FloaterMapWestFloater Map West
FloaterStatisticsRectRectangle for chat history
FlyingAtExitWas flyng when last logged out, so fly when logging in
FloderLoadingMessageWaitTimeSeconds to wait before shwing the LOADING… text in folder views
FontMonospaceName of monospace font taht definately exists (Truetype file name)
FontSansSerifName of primary sans-serif font that definately exists (Truetype file name)
FontSansSerifBoldname of bold font (Truetype file name)
FontSansSerifBundledFallbackname of secondary sans-serif font that definately exists (Truetype file name)
FontSansSerifFallbackName of sans-serif font(Truetype file name)
FontSansSerifFallbackScaleScale of fallback font relative to huge font (fractin of huge font size)
FontScreenDPIFont resolution, higher is bigger (pixels per inch)
FontSizeHugeSize of huge font (points, or 1/72 of an inch)
FontSizeLargeFont (points, or 1/72 of an inch)
FontSizeMediumSize of medium font (points, or 1/72 of an inch)
FontSizeMonospaceSize of monospaced font (points, or 1/72 of an inch)
FontSizeSmallSize of small font (points, or 1/72 of an inch)
ForceAssetFailForce wearable fetchs to fail for this asset type.
ForceInitialCOFDelayNumber of seconds to delay initial processing of COF Contents
ForceMandatoryUpdateFor QA: On next startup, forces the auto-updater to run
ForceMissingTypeForce this wearable type to be mising from COF
ForceShowGridAlways show grid dropdown on login screen
FPSLogFrequencySeconds between display of FPS in log (0 for never)
FreezeTime
FriendsListShowIconsShow/hide online and all friends icons in the friend list
FriendsListShowPermissionsShow/hide permissin icons in the friends list
FriendsSortOrderSpecifies sort order for frends (0= by name, 1 = by online status)
FullScreenAspectRatioAspect ratio of fullscreen display (width/height)
FullScreenAutoDetectAspectRatioAutomatically detect proper aspect ratio for fullscreen display

G

DEBUGWHAT IT DOES
GesturesMarketplaceURLURL to the Gestures Marketplace
GlobalOnlineStatusToggleSaves the state of global online status permission for friends
GridCrossSectionsHighlight cross sections of prims with grid manipulation plane.
GridDrawSizeVisible extent of 2D snap grid (meters)
GridModeSnap grid reference frame (0 = world, 1 =j local, 2 = reference object)
GridOpacityGrid line opacity (0.0 = copletely transparent, 1.0 = completely opaque)
GridResolutionSize of single grid step (meters)
GridSubdivisionMaximum number of times to divide single snap grid unit when GridSubUnit is true
GridSubUnitDisplay fractional grid steps, relative to grid size
GroupListShowIconsShow/hide group icons in the group list
GroupNotifyBoxHeightHeight of group notice messages
GroupNotifyBoxWidthWidth of group notice messages

H

DEBUGWHAT IT DOES
HeightUnitsDetermines which metric units are used: 1(TRUE) for meter and 0(FALSE) for foot
HelpURLFormatURL pattern for help page; arguments will be encoded: see llviewerhelp.cpp:buildHelpURL for arguments
HelpUseLocalIf set, always use this for help: skins/default/html/[LANGUAGE]/help-offline/index.html
HideSelectedObjectsHide Selected Objects
HighResSnapshotDouble resolution of snapshot from current window resolution
HomeSidePanelURLURL for the web page to display in the Home side panel
HostIDMachine identifier for hosted Second Life instances
HtmlHelpLastPageLast URL visited via help system

I

DEBUGWHAT IT DOES
IgnoreAllNoticiationsIgnore all notificatins so we never need user input on them
IgnorePixelDepthIgnore pixel depth settings
ImagePipelineUseHTTPIf TRUE use HTTP GET to fetch textures from the server
ImagePipelineHTTPMaxFailCountFallbackmaximum failures during HTTP GET texture fetch per region before fallback to UDP fetch occurs. Set to 0 to disable automatic fallback.
ImagePipelineUseHTTPFetchMaxRequestsmax number of simultaneous textures to request when using HTTP texture fetch. Changing this setting above 8 will most likely cause texture loading problems, setting above 32 “WILL” cause loading failures.
IMShowControlPanelShow IM Control Panel
IMShowTimestampsShow timestamps in IM
InactiveFloaterTransparencyTransparency of inactive floaters (floaters that have no focus)
InBandwidthIncoming bandwidth throttle (bps)
InspectorFadeTimeFade out timing for inspectors
InsptectorshowTimeStay timing for inspectors
InstallLanguage Language passed from insaller (for UI)
InstantMessageLogPathPath to your log files
InterpolationPhaseOutSeconds to phase out interpolated motion
InterpolationTimesHow long to extrapolate object motin after last packet received
InvertMouseWhen in mouselook, moving mouse up looks down and vice versa (FALSE = moving up looks up)

J

DEBUGWHAT IT DOES
JoystickAvatarEnabledEnables the joystick to control Avatar movement.
JoystickAxis0Flycam hardware axis mapping for internal axis 0 ([0,5]).
JoystickAxis1Flycam hardware axis mapping for internal axis 1 ([0,5]).
JoystickAxis2Flycam hardware axis mapping for internal axis 2 ([0,5]).
JoystickAxis3Flycam hardware axis mapping for internal axis 3 ([0,5]).
JoystickAxis4Flycam hardware axis mapping for internal axis 4 ([0,5]).
JoystickAxis5Flycam hardware axis mapping for internal axis 5 ([0,5]).
JoystickAxis6Flycam hardware axis mapping for internal axis 5 ([0,5]).
JoystickBuildEnabledEnables the Joystick to move edited objects.
JoystickEnabledEnables Joystick Input.
JoystickFlycamEnabledEnbles the Joystick to control the flycam
JoystickInitializedWhether or not a joystick has been detected and initialized
JoystickMouselookYawPass joystick yaw to scripts in Mouselook.
JoystickRunThresholdInput threshold to initiate running

K

DEBUGWHAT IT DOES
KeepAspectForSnapshotUse full window when taking snapshot, regardless of requested image size

L

DEBUGWHAT IT DOES
lagMeterShrunkLast lart/small state for lag meter
LandBrushForceMultiplier for land modifications brush force.
LandBrushSizeSize of affected region when using teraform tool
LandmarksSortedByDateReflects landmarks panel sorting order
LanguageLanguage specifier (for UI)
LanguagelsPublicLet other residents see our language information
LastFeatureVersion[DO NOT MODIFY] Version number for tracking hardware changes
LastFindPanelControls which find operation appears by default when clicking “Find” button
LastGPUClass[DO NOT MODIFY] previous GPU class for tracking hardware changes
LastJ2CVersionLast used J2C engine version
LastLogoffLast Logoff
LastMediaSettingsTabLast selected tab in media settings window
LastNameLogin last name
LastPrefTabLast selected tab in preferences window
LastRunVersionVersion number of last instance of the viewer that you ran
LastSnapshotToDiskHeightThe height of the last disk snapshot, in px
LastSnapshotToDiskWidthThe width of the last disk snapshot, in px
LastSnapshotToEmailHeightThe height of the last email snapshot, in px
LastSnapshotToEmail WidthThe width of the last email snapshot, in px
`LastSnapshotTypeSelect this as next type of snapshot to take (0 = postcard, 1 = texture, 2 = local image)
LCDDestinationWhich LCD to use
LeftClickShowMenuLeft click opens pie enu (FALSE = left click touches or grabs object)
LegacyMultiAttachmentSupportConverts legacy “secondary attachment points” to multi-attachments for other avatars
LetterKeysFocusChatBarWhen printable characters keys (possibly with Shift held) are pressed, the chatbar takes focus
LimitDragDistanceLimit translation of object via translate tool
LimitRadarByRangeRestrictRadarTonearmeRange
LimitSelectDistanceDisallow selection of objects beyond max select distance
LipSyncAahAah (jaw opening) babble loop
LipSyncAahPowerTransferTransfer curve for Voice Interface power to aah lip sync amplitude
LipSyncEnabled0 disable lip-sync, 1 enable babble loop
LipSyncOohOoh (mouth width) babble loop
LipSyncOohAahRateRate to babble Ooh and Aah (/sec)
LipSyncOohPowerTransferTransfer curve for Voice Interface power to ooh lip sync amplitude
LocalCacheVersionVersion number of cache
LocalFileSystemBrowsingEnabledEnable/disable access to the local file system via the file picker
LogChatLog Chat
LogChatIMLog Incoming Instant messages with Chat
LogChatTimestampLog Timestamp of Chat
LogFileNamewithDateAdd Date Stamp to chat and IM Logs with format chat-YYYY-MM-DD and 'IM fole name'-YYYY-MM. To view old logs go to ..\Second Life=[login name]
LoginAsGodAttempt to login with god powers (Linden accounts only)
LoginLocationLogin location ('last', 'home')
LoginPageLogin authenticatin page.
LoginSRVPumpName of the message pump that hands SRV request
LoginSRVTimeoutDuration in seconds of the login SRV request timeout
LogInstantMessagesLog Instant Messages
LogMessagesLog network traffic
LogNearbyChatLog Nearby Chat messages to a file. Is used instead of LogChat but with the “1” default value.
LogShowHistory
LogTextureDownsToSimulatorSend a digest of texture info to the sim
LogTextureDownloadsToViewerLogSend texture download details to the viewer log
LogTextureNetworkTrafficLog network traffic for textures
LogTimestampLog Timestamp
LogTimestampDateInclude Date with Timestamp
LosslessJ2CUploadUse lossless compression for small image uploads
LSLFindCaseInsensitivityUse case insensitivity when searching in LSL editor
LSLHelpURLURL that points to LSL help files, with 'LSL_STRING] corresponding to the referenced LSL function or keyword

M

DEBUGWHAT IT DOES
MainloopTimeoutDefaultTimeout duration for mainloop lock detection, in seconds.
MapOverlayIndexCurrently selected world map type
MapScaleWorld map zoom level (pixels per region)
MapServerUrlWorld map URL templte for locating map tiles
MapShowEventsShow events on world map
MapShowInfohubsWhow infohubs on the world map
MapShowLandforSaleShow land for sale on world map
MapShowPeopleShow other users on world map
MapShowTelehubsShow telehubs on world map
Marker[NOT USED]
MarketplaceURLURL to the Marketplace
MarketplaceURL_bodypartFemaleURL to the Marketplace Bodyparts Female
MarketplaceURL_bodypartMaleURL to the Marketplace Bodyparts Male
MarketplaceURL_clothingFemaleURL to the Marketplace Clothing Female
MarketplaceURL_clothingMaleURL to the Marketplace Clothing Male
MarketplaceURL_eyesFemaleURL to the Marketplace Eyes Female
MarketplaceURL_eyesMaleURL to the Marketplace Eyes Male
MarketplaceURL_glovesFemaleURL to the Marketplace Gloves Female
MarketplaceURL_glovesMaleURL to the Marketplace Gloves Male
MarketplaceURL_hairFemaleURL to the Marketplace Hair Female
MarketplaceURL_hairMaleURL to the Marketplace Hair Male
MarketplaceURL_jacketFemaleURL to the Marketplace Jacket Female
MarketplaceURL_jacketMaleURL to the Marketplace Jacket Male
MarketplaceURL_objectFemaleURL to the Marketplace Object Female
MarketplaceURL_objectMaleURL to the Marketplace Object Male
MarketplaceURL_pantsFemaleURL to the Marketplace Pants Female
MarketplaceURL_pantsMaleURL to the Marketplace Pants Male
MarketplaceURL_physicsFemaleURL to the marketplace Bodyparts Female
MarketplaceURL_physicsMaleURL to the Marketplace Bodyparts Male
MarketplaceURL_shapeFemaleURL to the Marketplace Shape Female
MarketplaceURL_shapeMaleURL to the Marketplace Shape Male
MarketplaceURL_shirtFemaleURL to the Marketplace Shirt Female
MarketplaceURL_shirtMaleURL to the Marketplace Shirt Male
MarketplaceURL_shoesFemaleURL to the Marketplace Shoes Female
MarketplaceURL_shoesMaleURL to the Marketplace Shoes Male
MarketplaceURL_skinFemaleURL to the Marketplace Skin Female
MarketplaceURL_skinMaleURL to the Marketplace Skin Male
MarketplaceURL_skirtFemaleURL to the Marketplace Skirt Female
MarketplaceURL_skirtMaleURL to the Marketplace Skirt Male
MarketplaceURL_socksFemaleURL to the Marketplace Socks Female
MarketplaceURL_socksMaleURL to the Marketplace Socks Male
MarketplaceURL_tattooFemaleURL to the Marketplace Tattoo Female
MarketplaceURL_tattooMaleURL to the Marketplace Tattoo Male
MarketplaceURL_underpantsFemaleURL to the Marketplace Underpants Female
MarketplaceURL_underpantsMaleURL to the Marketplace Underpants Male
MarketplaceURL_undershirtFemaleURL to the Marketplace Undershirt Female
MarketplaceURL_undershirtMaleURL to the Marketplace Undershirt Male
max_texture_dimension_xMaximum texture width for user uploaded textures
max_texture_dimension_yMaximum texture height for user uploaded textures
MaxDragDistancemaximum allowed translation distance in a single operation of translate tool (meters from start point)
MaxSelectDistanceMaximum allowed selectin distance (meters from avatar)
MaxWearableWaitTimeMax seconds to wait for wearable assets to fetch
MeanCollisionBumpYou have experienced an abuse of being bumped by an object or avatar
MeanCollisionPhysicalYou have experienced an abuse from a physical object
MeanCollisionPushObjectYou have experienced an abuse of being pushed by a scripted object
MeanCollisionPushScriptedYou have experienced an abuse of being pushed by a scripted object
MeanCollisionPushSelectedYou have experienced an abuse of being pushed via a selected object
MediaBrowserWindowLimitMaximum number of media browser windows that can be open at once (0 for no limit)
MediaControlFadeTimeAmount of time (in seconds) that the media control fades
MediaControlTimeoutAmount of time (in seconds) for media controls to fade with no mouse activity
MediaEnableFilterEnable media domain filtering
MediaEnablePopupsIf true, enable targeted links and javascript in media to open new media browser windows without a prompt.
MediaListRecRectangle for Media List window
MediaOnAPrimUIWhether or not to show the “link sharing” UI
MediaPerformanceManagerDebugWhether to show debug data for the media performance manager in the nearby media list.
MediaRollOffMaxDistance at which media volume is set to 0
MediaRollOffMinAdjusts the distance at which media attentuation starts
MediaRollOffRateMultiplier to change rate of media attenuation
MediaShowOnOthersWhether or not to show media on other avatars
MediaShowOutsideParcelWhether or not to show media from outside the current parcel
MediaShowWithinParcelWhether or not to show media within the current parcel
MediaTentativeAutoPlayThis is a tentative flag that may be temporarily set off by the user, until she teleports
MemoryLogFrequencySeconds between display of memory in log (0 for never)
MemProfilingYou want to use tcmalloc's memory profiling options
MenuAccessKeyTimeTime (seconds) in which the menu key must be tapped to move focus to the menu bar
MenuBarHeight
MenuBarWidth
MePanelOpenedIndicates that Me Panel was opened at least once after the viewer was installed
MigrateCacheDirectoryCheck for old version of disk cache to migrate to current location
MiniMapAutoCenterCenter the focal point of the minimap
MiniMapChatRingdisplay chat distance ring on mini map
MiniMapPrimMaxRadiusRadius of the largest prim to show on the MiniMap. Increasing beyond 256 may cause client lag
MiniMapRotateRotate miniature world map to avatar direction
MiniMapScaleMiniature world map zoom level (pixels per region)
MouseSensativityContrls responsiveness of muse when in mouselook mode (fraction or multiple of default mouse sensitivity)
MouseSmoothSmooths out motion of muse when in mouselook mode.
MouseSun
MuteAmbientAmbient sound effects, such as wind noise, play at 0 volume
MuteAudioAll audio plays at 0 volume (streaming audio still takes up bandwidth, for example)
MuteMediaMedia plays at 0 volume (streaming audio still takes p bandwidth)
MuteMusicMusic plays at 0 volume (streaming audio still takes up bandwidth)
MuteSoundsSound effects play at 0 volume
MuteUIUI sound effects play at 0 volume
MuteVoiceVoice plays at 0 volume (streaming audio still takes up bandwidth)
MuteWhenMinimizedMute audio when SL window is minimized
MyOutfitsAutofillAlways autofill My Outfits from library when empty (else happens just once)

N

DEBUGWHAT IT DOES
NameTagShowDisplayNamesshow display names in name lables
NameTagShowFriendsHighlight the name tags of your friends
NameTagShowGroupTitlesShow group titles in name labels
NameTagShowUsernamesShow usernames in avatar name tags
NavBarShowCoordinatesShow coordinates in navigation bar
NavBarShowParcelPropertiesShow parcel property icons in navigation bar
Nearbychat_shoicons_and_namesNearByChat header settings
NearbyChatChannelUUID
NearbyListShowIconsShow/hide people icons in nearby list
NearbyListShowRangeshow range field on nearby avList?
NearbyPeopleSortOrderSpecifies sort order for nearby people (0 = by name, 3 = by distance, 4 = by most recent)
NearbyToastFadingTimeNumber of seconds while a nearby chat toast is fading
NearbyToastLifeTimeNumber of seconds while a nearby chat toast exists
NearbyToastWidthWidth of a the nearby chat toasts in percent of screen width
NearMeRangeSearch radius for nearby avatars
NewCacheLocationChange the location of the local disk cache to this
NewCacheLocationTopFolderChange the top folder location of the local disk cache to this
NextLoginLocationLocation to log into by default
NextOwnerCopyNewly created objects can be copied by next owner
NextOwnerModifynewly created objects can be modified by next owner
NextOwnerTransferNewly created objects can be resold or given away by next owner
NoAudioDisable audo playback.
NoHardwareProbeDisable hardware probe.
NoPreloadDisable sound and image preload.
NotificationCanEmbedInIMcontrols notification panel embedding in IMs
NotificationChannelHeightRatioNotification channel and World View ratio(0.0 - always show 1 notification, 1.0 - max ratio)
NotificationChannelRightMarginSpace between toasts and a right border of an area where they can appear
NotificationChannelUUID
NotificationTipToastLifeTimeNumber of seconds while a notification tip toast exist
NotificationToastLifeTimeNumber of seconds while a notification toast exists
NotifyBoxHeightHeight of notification messages
NotififyBoxWidthWidth of notificatin messages
NotifyMoneyChangePop up notifications for all L$ transactins
NotifyTipDurationLength of time that notification tips stay on screen (seconds)
NotMovingHintTimeoutNumber of seconds to wait for resident to move before displaying move hint.
NoVerifySSLCertDo not verify SSL peers
NumpadConrolHow numpad keys control your avatar. 0 = Like the normal arrow keys, 1 = Numpad moves avatar when numlock is off, 2 = Numpad moves avatar regardless of numlock (use this if you have no numlock)
NumpadControlHow numpad keys control your avatar. 0 = Like the normal arrow keys, 1 = Numpad moves avatar when numlock is off, 2 = Numpad moves avatar regardless of numlock (use this if you have no numlock)
NumSessionsNumber of successful logins to Second Life

O

DEBUGWHAT IT DOES
ObjectCacheEnabledEnable the object cache.
OnlineOfflinetoNearbyChatSend online/offline notificatins to Nearby Chat panel (v1-style behavior)
OpenDebugStatAdvancedExpand advanced performance stats display
OpenDebugStatBasicExpand basic performance stats display
OpenDebugStatNetExpand network stats display
OpenDebugStatPhysicsDetailsExpand Physics Details performance stats display
OpenDebugStatStatRenderExpand render stats display
OpenDebugStatSimExpand simulator performance stats display
OpenDebugStatSimTimesExpand Simulator Time performance stats display
OpenDebugStatTimeDetailsExpand Simulator Time Details performance stats display
OpenDebugStatTextureExpand Texture performance stats display
OutBandwidthOutgoing bandwidth throttle (bps)
OutfitOperationsTimeoutTimeout for outfit related operations.
OverflowToastHeightHeight of an overflow toast
OverlayTitleControls watermark text message displayed on screen when “ShowOverlayTitle” is enabled (one word, underscores become spaces)

P

DEBUGWHAT IT DOES
PacketDropPercentagePercentage of packets dropped by the client
ParcelMediaAutoPlayEnableAuto play parcel media when available
ParticipantListShowIconsShow/hide people icons in participant list
particlesbeaconBeaxon/Highlight particle generators
PerAccountSettingsFilePersisted client settings file name (per user).
Periodic Slow FrameDeclared In Code
PermAllowScriptedMediaAllow scripts to control media
PermissinsCautionEnabledWhen enabled, changes the handling of script permission requests to help avoid accidental granting of certain permissions, such as the debit permission
PermissinsCautinNotifyBoxHeightHeight of caution-style notificatin messages
physicalbeaconBeacon/Highlight physical objects
PickerContextOpacityControls overall opacity of context frustum connecting color and texture pickers with their swatches
PicksPerSecondMouseMovingHow often to perform hover picks while the mouse is moving (picks per second)
PicksPerSecondmouseStationaryHow often to perform hover picks while the mouse is stationary (picks per second)
PieMenuLineWidthWidth of lines in pie menu display (pixels)
PingInterpolateExtrapolate object position along velocity vector based on ping delay
PitchFromMousePositionVerticle range over which avatar head tracks mouse position (degrees of head rotation from top of window to bottom)
PlainTextChatHistoryEnable/Disable plain text chat history style
PlayTeleportSoundPlay the whoosh teleport sound
PlayTypingAnimYour avatar plays the typing animation whenever you type in the chat bar
PluginAttachDebuggerToPluginsIf true, attach a debugger session to each plugin process as it's launched
PluginInstancesCPULimitAmount of total plugin CPU usage beore inworld plugins start geting turned down to “slideshow” priority. Set to 0 to disable this check
PluginInstancesLowLimit on the nuber of inworld media plugins that will run at “low” priority
PluginInstancesNormalLimit on the number of inworld media plugins that will run at “normal” or higher priority
PluginInstancesTotalHard limit on the number of plugins that will be instantiated at once for inworld media
PluginUseReadThreadUse a separate thread to read incoming messages from plugins
PrecachingDelayDelay when logging in to load world before showing it (seconds)
PreferrredmaturitySetting for the user's perferred maturity level (consts in indra_constants.h)
PrimMediaControlsUseHoverControlSetWhether or not hoverng over prim media uses minimal “hover” controls or the authroed control set.
PrimMediaDragNDropEnable drag and drop of URLs onto prim faces
PrimMediaMasterEnabledWhether or not Media on a Prim is enabled.
PrimMediamaxRetriesMaximum number of retries for media queries.
primMediamaxRoundRobinQueueSizemaximum number of objects the viewer will continuously update media for
primMediaMaxSortedQueueSizeMaximum number of objectss the viewer will load media for initially
PrimMediaRequestQueueDelayTimer delay for fetching media from the queue (in seconds)
PrimMediaRetryTimeDelayTime delay for retrying on media queries (in seconds)
PrivateLookAtTargetIf true, viewer shows simulated look-at behavior to others
PrivatePointAtTargetIf true, viewer won't show the editing arm motion
ProbeHardwareOnStartupQuery current hardware configuration on application startup
ProtectAOFoldersKeep the AO folders in inventory safe from manual changes.
ProtectBridgeFolderKeep the Bridge folder in Inventory safe from manual changes.
PTTCurrentlyEnabledUse Push to Talk mode
PurgeCacheOnnextStartupClear local file cache next time viewer is run
PurpgeCacheOnStartupClear local file cache every time viewer is run
PushToTalkButtonWhich button or keyboard key is used for push-to-talk
PushToTalkToggleShold the push-to-talk button behave as a toggle

Q

DEBUGWHAT IT DOES
QAModeEnable Testing Features.
QAModeEventHostPortPort on which lleventhost should listen
QAModeTermCodeOn LL_ERRS, terminate with this code instead of OS message box
QuickBuyCurrencyToggle between HTML based currency purchase floater and legacy XUI version
QuietSnapshotsToDiskTake snapshots to disk without playing animation or sound
QuitAfterSecondsThe duration allowed before quitting.
QuitAfterSecondsOfAFKThe duration allowed after being AFK before quitting
QuitOnLoginActivatedQuit if login page is activated (used when auto login is on and users must not be able to login manually)

R

DEBUGWHAT IT DOES
RadarAlertChannelPositive Numbered channel for whispering radar alerts
RadarEnterChannelToggles whether radar sends out chat alerts when it detects a new avatar
RadarLeaveChannelAlertToggles whether radar sends out chat alerts when it detects an avatar has left
RadarLegacyChannelAlertRefreshUUIDUUID of sound asset that when detected, will request a full radar channel alert update
RadarnameFormat0=DisplayName, 1=Username, 2=Displayname/Username, 3=Username/Displayname
RadarReportChatRangeDisplay a chat message when avatar leaves/enters chat distance
RadarReportDrawRangeDisplay a chat message when avatar leaves/enters draw distance
RadarReportSimRangeDisplay a chat message when avatar leaves/enters local region
RadioLandBrushActionLast selected land modification operation (0 = flatten, 1 = raise, 2 = lower, 3 = smooth, 4 = roughen, 5 = revert)
RadioLandBrushSizeSize of land modificatin brush (0 = small, 1 = medium, 2 = large)
Radomize FramerateDeclared In Code
RecentItemsSortOrderSpecifies sort key for recent inventory items (+ = name, +1 = date, +2 = folders always by name, +4 = system folders to top)
RecentlistShowIconsShow/hide people icons in recent list
RecentPeopleSortOrderSpecifies sort orderfor recent people (0 = by name, 2 = by most recent)
RectangleSelectInclusiveSelect objects that have at least one vertex inside selection rectangle
RegInClientExperimental Embed registration in login screen
RegionTextureSizeTerrain texture dimensions (power of 2)
RememberPasswordKeep password (in encrypted form) for next login
RenderAnimateResAnimate rezing prims
RenderAnimateTreesUse GL matrix ops to animate tree brances.
RenderAnisotropicRender textures using anisotropic filtering
RenderAppleUseMultGLWhether we want to use multi-threaded OpenGL on Apple hardware (requires restart of SL)
RenderAttachedLightsRender lighted prims that are attached to avatars
RenderAttacheParticlesRender particle systems that are attached to avatars
RenderAutoMaskAlphaDeferredUse alpha masks where appropriate, in the deferred ('Lighting and Shadows') graphics mode
RenderAutoMaskAlphaNonDeferredUse alpha masks where appropiate, in the non-deferred (non-'Lighting and Shadows') graphics mode
RenderAvatarRender Avatars
RenderAvatarClothControls if avatars use wavy cloth
RenderAvatarLODFactorcontrols level of detail of avatars (multiplier for current screen area when calculated level of detail)
RenderAvatarMaxVisibleMaximum numberof avatars to display at any one time
RenderAvatarPhysicsLODFactorControls level of detail of avatar physics (such as breast physics)
RenderAvatarVPuse vertex programs to perfom hardware skinning of avatar
renderbeaconsBeacon/Highlight particle generators
RenderBumpmapMinDistanceSquaredMaximum distance at which to render bumpmapped primitives (distance in meters, squared)
RenderCubeMapWhether we can render the cube map or not
RenderDebugAlphaMaskTest Alpha Masking Cutoffs
RenderDebugGlEnable strict GL debugging
RenderDebugpipelineEnable strick pipline debugging
RenderDebugTextureBindEnable texture bind performance test
RenderDeferredUse deferred rendering pipeline
RenderDeferredAlphasoftenScalar for softening alpha surfaces (for soft particles).
RenderDeferredAtmosphericExecute atmospheric shader in deferred renderer.
RenderDeferredBlurLightExecute shadow softening shader ind eferred renderer
RenderDeferredFullscreenLightsExecute local lighting shader in deferred renderer
RenderDeferredGIEnable GI in deferred renderer
RenderDeferredLocalLightsExecute local lighting shaders in deferred renderer.
RenderDeferredNoiseNoise scaler to hide banding in deferred render.
RenderDeferredSpotShadowBiasBias value for spot shadow (prevent shadow acne).
RenderDeferredSpotShadowOffsetOffset value for spot shadows (prevent shadow acne).
RenderDeferredSSAOExecute screen space ambient occlusion shader n deferred renderer
RenderDeferredSunExecute sunlight shader in deferred render.
RenderDeferredSunWashAmount local lights are washed out by sun
RenderDeferredTreeShadowBiasBias value for tree shadows (prevent shadow acne).
RenderDeferredTreeShadowOffsetOffset value for tree shadows (prevent shadow acne).
RenderDelayCreationThrottle creation of drawables.
RenderDelayVBUpdateDelay vertex burffer updates until just below rendering
RenderDynamicLODDynamically adjust level of detail
RenderEdgeDepthCutoffCutoff for depth differnce that amounts to an edge.
RenderEdgeNormCutoffCutoff for normal difference that amounts to an edge.
RenderFarClipDistance of far clip plane from camera (meters)
RenderFastUI[NOT USED]
RenderFlexTimeFactorControls level of detail of flexible objects (multiplier for amount of time spent processing flex objects)
RenderFogRatioDistance from camera where fog reache maximum density (fraction or multiple of far clip distance)
RenderFSAASamplesNumber of samples to use for FSAA (0 = no AA)
RenderGammaSets gamma exponent for renderer
RenderGammaFullUse fully controllable gamma correction, instead of faster, hard-coded gamma correction of 2.
RenderGIAmbianceAmbiance factor of global illumination contribution
RenderGIAttenuationDistance attenuation factor for indirect lighting.
RenderGIBlurBrightnessBrightness factor of global illumination blur effect.
RenderGIBlurColorCurveColor curve for GI softening kernel
RenderGIBlurDistFactorDistance scaler for GI blur
RenderGIBlurEdgeWeightEdge weight for GI soften filter (sharpness).
RenderGIBlurIncrementIncrement of scale for each pass of global illumination blur effect
RenderGIBlurPassesScale of GI softening kernel
RenderGIBlurSamplesNumber of samples to take for each pass of GI blur (value range 1-16). Actual number of samples is value *2 -1.
RenderGIBlurSizeScale of GI softening kernel.
RenderGIBrightnessBrightness factor of global illumination contribution.
RenderGILuminanceLuminance factor of global illumination contribution
RenderGIMinRenderSizeMinimum size of objects to put into GI source map.
RenderGINoise Noise of position sampling for GI photon mapping
RenderGIRangeDistance to cut off GI effect
RenderGlowRender bloom post effect
RenderGlowIterationsNumber of times to iterate the glow (higher = wider and smoother but slower)
RenderGlowNumberof times to iterate the glow (higher = wider and smoother but slower)
RenderGlowLumWeightsWeights for each color channel to be used in calculating luminance (should add up to 1.0)
RenderGlowMaxExtractAlphaMax glow alpha value for brightness extraction to auto-glow
RenderGlowMinLuminanceMin luminance intensity necessary to consider an object bright enough to automatically glow.
RenderGlowResolutionPowGlow map resolution power of two.
RenderGlowStrengthAddictive strength of glow.
RenderGlowWarmthAmountAmount of warmth extraction to use (versus luminance extraction). 0 = lum, 1.0 = warmth
RenderGlowWarmthWeightsWeight of each color channel used before finding the max warmth
RenderGlowWidthGlow sample size (higher = wider and softer but eventually more
RenderGroundDetermines whether we can render the ground pool or not
RenderHiddenSelectionsShow selection lines on objects that are behind other objects
RenderHideGroupTitleDon't show my group title in my name label
RenderHighlightBrightnessBrightness of mouseover highlights.
RenderHighlightColorBrightness of mouseover highlights.
RenderHighlightFadeTimeTransition time for mouseover highlights.
RenderHighlightsBeacon/Highlight scripted objects with touch function
RenderHighlightSelectionsShow selcection outlines on objects
RenderHighlightThicknessThickness of mouseover highlights.
RenderHoverGlowEnableShow glow effect when hovering on interactive objects.
RenderHUDInSnapshotDisplay HUD attachments in snapshot
RenderHUDParticlesDisplay particle systems in HUD attachments (experimental)
RenderInitErrorError occured while initializing GL
RenderLightRadiusRender the radius of selected lights
RenderLuminanceDetailMipmap level to use for luminance
RenderLuminanceScaleLuminance value scalar for darkening effect
RenderMaxNodeSizeMaximum size of a single node's vertex data (in KB).
RenderMaxPartCountMaximum number of particles to display on screen
RenderMaxVBOSizemaximum size of a vertex buffer (in KB).
RenderNameFadeDurationTime interval over which to fade avatar names (seconds)
RenderNameShowSelfDisplay own name above avatar
RenderNameShowTimeFade avatar names after specified time (seconds)
RenderNormalMapScaleScalar applied to height map when generating normal maps
RenderObjectBumpShow bumpmapping on primitives
RenderParcelSelectionDisplay selected parcel outline
RenderQualityPerfomanceWhich graphics settings you've chosen
RenderReflectionDetailDetail of reflection render pass.
RenderReflectionResreflection map resolution
RenderResolutionDivisorDivisor for rendering 3D scene at reduced resolution.
RenderSculptsSAThresholdThe surface area at which sculpts begin to be considred for being made invisible.
RenderShaderLightingMaxLevelMax lighting level to use in the shader (class 3 is default, 2 is less lights, 1 is sun/moon only. Works around shader compiler bugs on certain platforms.)
RenderShaderLODThresholdFraction of draw distance defining the switch to a different shader LOD
RenderShaderParticleThresholdFraction of draw distance to not use shader on particles
RenderShadowBiasBias value for shadows (prevent shadow acne.)
RenderShadowBiasErrorError scale for shadow bias (based on altitude).
RenderShadowBlurDistFactorDistance scaler for shadow blur.
RenderShadowBlurSamplesNumber of sampes to tgake for each pass of shadow blur (value range 1-16). Actual number of samples is value *2 - 1.
RenderShadowBlurSizeScale of shadow softening kernel.
RenderShadowClipPlanesNear clip plane split distances for shadow map frusta.
RenderShadowDetailDetail of shadows.
RenderShadowErrorcutoffCutoff error value to use ortho instead of perspective projection.
RenderShadowFOVCutoffCutoff FOV to use ortho instead of perspective projection.
RenderShadowGaussianGaussian coefficients for the two shadow/SSAO blurring passes (z component unused).
RenderShadowNearDistNear clip plane of shadow camera (affects percision of depth shadows).
RenderShadowNoiseMagnitude of noise on shadow samples.
RenderShadowOffsetOffset value for shadows (prevent shadow acne).
RenderShadowOffsetErrorError scale for shadow offset (based on altitude).
RenderShadowOrthoClipPlanesNear clip plane split distances for orthographic shadow map frusta.
RenderShadowProjExponentExponent applied to transition between ortho and perspective shadow projections based on viewing angle and light vector.
RenderShadowProjOffsetAmount to scale distance to virtual origin of shadow perspective projection.
RenderShadowResolutionScaleScale of shadow map resolution vs. screen resolution
RenderShadowSlopeThresholdCutoff slope value for points to affect perspective shadow generation
RenderShadowSplitExponentNear clip plane split distances for shadow map frusta (x=perspective, y=ortho, z=transition rate).
RenderSpecularExponentSpecular exponent for generating spec map
RenderSpecularResXSpec map resolution.
RenderSpecularResYSpec map resolution.
RenderSpotLightsInNondeferredWhether to support projectors asspotlights when Lighting and Shadows is disabled
RenderSpotShadowBiasBias value for shadows (prevent shadow acne).
RenderSpotshadowOffsetOffset value for shadow (prevent shadow acne).
RenderSSAOEffectMultiplier for (1) value and (2) saturation (HSV definition), for areas which are totally occluded. Blends with original color for partly-occluded areas. (Third component is unused.)
RenderSSAOFactorOcclusion sensitivity factor for ambient occlusion (larger is
RenderSSAOMaxScalemaximum screen radius for sampling (pixels)
RenderSSAOScaleScaling factor for the area to sample for occluders (pixels at 1 meter away, inversely varying with distance)
RenderSunDynamicRangeDefines what percent brighter the sunis than local point lights (1.0 = 100% brighter. Value should not be less than 0.)
RenderSunLuminanceOffsetSun luminance value offset for darkening effect
RenderSunLuminancescaleSun Luminance value scalar for darkening effect
RenderTerrainDetailDetail applied to terrain texturing (0 = non, 1 or 2 = full)
RenderTerrainLODFactor Controls level of detail of terrain (multiplier for current screen area when calculated level of detail)
RenderTerrainScaleTerrain detail texture scale
RenderTextureMemoryMultipleMultiple of texture memory value to use (should fit: 0 < value < = 1.0)
RenderTrackerBeaconDisplay tracking arrow and beacon to target avatar, teleport destination
RenderTransparentWaterRender water as transparent. Settng to false renders water as opaque with a simple texture applied.
RenderTreeLODFactorControls level of detail of vegetation (multiplier for current screen area when calculated level of detail)
RenderUIBufferCache ui render in a screen aligned buffer.
RenderUIINSnapshotDisplay user interface in snapshot
RenderUnloadedAvatarShow avatars which haven't finished loading
RenderUseFarClipIf false, frustum culling will ignore far clip plane.
RenderUseFBOWhether we want to useGL_EXT_framebuffer_objects.
RenderuseImpostorsWhether wewant to use imosotors for far away avatars.
RenderUseShaderLODWhether we want to have differnt shaders for LOD
RenderUseShaderNearParticlesWhether we want to use shaders on near particles
RenderUseStreamVBOUse VBO's for stream buffers
RenderUseTriStripsUse triangle strips for rendering prims
RenderVBOEnableUse GL vertex Buffer Objects
RenderVolumeLODFactorControls level of detail of primitives (multiplier for current screen area when calculated level of detail)
RenderVBOMappingDisableDisable VBO glmapBufferARB
RenderVolumeSAFrameMaxThe limit(per frame) at which the sum of all volumes above the surface area threshold that causes allfurther sculpts/volumes above the threshold to stop being drawn..
RenderVolumeSAThresholdthe surface area at which volumes begin to be considred for being made invisible
RenderWaterDisplay water
RenderWaterMipNormalUse mip maps for water normal map.
RenderWaterRefResolutionWater planar reflection resolution.
RezUnderLandGroupRez objects under land group when possible.
RotateRightMake the agent rotate to its right.
RotationStepAll rotations via rotation tool are contrained to multiples of this unit (degrees)

S

DEBUGWHAT IT DOES
SafemodeReset preferences, run in safe mode.
SaveMinidumpSave minidump for developer debugging on crash
SaveMinidumpTypeType of minidump that is created (0 - minimal, 1 - normal [default], 2 - extended)
ScaleShowAxesShow indicator of selected scale axis when scaling
ScaleStretchTexturesStretch textures along with object when scaling
ScaleUniformScale selected objects evenly about center of selection
ScriptHelpFollowsCursorScripting help window updates contents based on script editor contents under text cursor
scriptsbeaconBeacon/Highlight scripted objects
ScriptsCanShowUIAllow LSL calls (such as LLMapDestination) to spawn viewer UI
scripttouchbeaconBeacon/Highlight scripted objects with touch function
SearchURLURL for Search website, displayed in the find floater
SecondLifeEnterpriseEnables Second Life Enterprise features
SelectionHighlightAlphaOpacity of selection highlight (0.0 = completely transparent, 1.0 = completely opaque)
SelectionHighlightAlphaTestAlpha value below which pixels are displayed on selection highlight line (0.0 = show all pixels, 1.0 = show now pixels)
SelectionHighlightThicknessThickness of selection highlight line (fraction of view distance)
SelectionHighlightUAnimRate at which texture animates along U directin in selection highlight line (fraction of texture per second)
SelectionHightlightUScaleScale of texture display on selection highlight line (fraction of texture size)
SelectionHighlightVAnimRate at which texture animates along V directin in selectin highlight line (fraction of texture per second)
SelectionHighlightVScaleScale of texture display on selection highlight line (fraction of texture size)
SelectMovableOnlySelect only objects you can move
SelectOwnedOnlySelect only objects you own
ServerChoice[DO NOT MODIFY] Controls which grid you connect to
ShareWithGroupNewly created objects are shared with the currently active group
ShowAdvancedGraphicsSettingsShow advanced graphics settings
ShowAdultClassifiedsDisplay results of find classifieds that are flagged as Adult
ShowAdultEventsDisplay reults fo find events that are flagged as adult
ShowAdultGroupsDisplay results of find groups that are flagged as Adult
ShowAdultLandDisplay results of find land sales that are flagged as adult
ShowAdultSearchAllDisplay results of search All that are flagged as adult
ShowAdultSimsDisplay results of find places or find popular that are in adult sims
ShowAllObjectHoverTipShow descriptive tooltip when mouse hovers over non-interactive and interactive objects
ShowAOButtonShows/Hides Animation Overrider button in the bottom tray.
ShowAppearanceButtonShows/Hides Appearace button in the bottom tray.
ShowAxesRender coordinate frame at your position
ShowBanlinesShow in-world ban/access borders
ShowBetaGridsDisplay the beta grids in the grid selection control.
ShowBuildButtonShows/Hides Build button in the bottom tray.
ShowCameraButtonShow/Hide View button in the button tray.
ShowChatMiniIconsToggles the display of mini icons in chat history
ShowConsoleWindowShow log in separate OS window
ShowCrosshairsDisplay crosshairs when in mouselook mode
ShowDebugConsoleShow log in SL window
ShowDeviceSettingsShow device settings
ShowEmptyFolderWhenSearchingShows folders that do not have any visible contents when applying a filter to inventory
ShowFavoritesOnLoginDetermines whether favorites of logged in user will be saved on exit from viewer and login screen
ShowGestureButtonShows/Hides Gesture button in the bottom tray.
ShowGroupFloatersShows group info in a floater rather than the side tray
ShowHomeButtonShows/Hides home sidebar button in the buttom tray.
ShowHoverTipsShow descriptive tooltip when mouse hovers over iems in world
ShowInventoryButtonShows/Hides Inventory button in the bottom tray.
ShowLandHoverTipShow descritive tooltip when mouse hovers over land
ShowMatureClassifiedsDisplay results of find classifieds that are flagged as moderate
ShowMatureEventsDisplay results of find events that are flagged as moderate
ShowMatureGroupsDisplay results of find groups that are flagged as moderate
ShowMatureLandDisplay results of find land sales that are flagged as moderate
ShowMatureSearchAllDisplay results of search All that are flagged as moderate
ShowMatureSimsDisplay reults of find places or find popular that are in moderate sims
ShowMeButtonShows/Hides profile sidebar button in the bottom tray.
ShowMenuBarLocationShow/Hide location info in the menu bar
ShowMiniMapButtonShows/Hides Mini-Map button in the bottom tray.
ShowMiniLocationPanelShow/Hide Mini-Location Panel
ShowMiniMapButtonShows/Hides Mini-Map button in the bottom tray.
ShowMoveButtonShows/Hides Move button in the bottom tray.
ShowMutedAvatarsAsCloudIf true, show muted avatars as clouds.
ShowNavbarFavoritesPanelShow/Hide Navigation Bar Favorites Panel
ShowNavbarNavigationPanelShow/Hide Navigation Bar Navigation Panel
ShowNearClip
ShowNetStatsShow the Search Bar in the Status Overlay
ShowObjectRenderingCostShow the object rendering cost in build tools
ShowObjectUpdatesShow when update messages are received for individual objects
ShowOverlayTitlePrints watermark text message on screen
ShowParcelOwners
ShowPeopleButtonShows/Hides People button in the bottom tray.
ShowPermissions
ShowPGClassifiedsDisplay results of find classifieds that are flagged as general
ShowPGEventsDisplay results of find events that are flagged as general
ShowPGGroupsdisplay results of find groups that are flagged as general
ShowPGLandDisplay results of find land sales that are flagged as general
ShowPGSearchAlldisplay results of search All that are flagged as general
ShowPGSimsDisplay reults of find places or find popular that are in general sims
ShowPlacesButtonShows/Hides the places sidebar button in the bottom tray.
ShowProfileFloatersShows resident profiles in a floater rather than the side tray
ShowPropertyLinesShow line overlay demarking property bounderies
ShowQuickPrefsButtonShows/Hides Quick Preferences button in the bottom tray.
ShowRadarMinimapToggle visibility of the embedded minimap in the radar panel
ShowScriptDialogsTopRightShow script lldialog floaters always in the top right corner of the screen
ShowScriptErrorsShow script errors
ShowScriptErrorsLocationShow script errorin chat or window
ShowSearchButtonShows/Hides Search button in the bottom tray.
ShowSearchTopBarToggles whether the search field is displayedat the top of the viewer
ShowSelectionBeamShow selection particle beam when selecting or interacting with objects
ShowSnapshotButtonShows/Hides Snapshot button in the bottom tray
ShowSpeakbuttonShows/Hides Speak button in the bottom tray.
ShowStartLocationDisplay starting location menu on login screen
ShowStreamMetadatashows stream metadata (artist, title) in local chat.
ShowTangentBasisRender normal and binormal (debugging bump mapping)
ShowToolBarShow toolbar at bottom of screen
ShowTutorialShow tuturial window on login
ShowViewerIDsOnNameTagShow viewer identification when display hovertext names over avatars
ShowVoiceChannelPopupControls visibility of the current voice channel popup above the voice tab
ShowvoiceVisualizersInCallsEnables in-world voice visualizers, voice gestures and lip-sync while in group or P2P calls.
ShowVolumeSettingsPopupShow individual volume slider for voice, sound effects, etc
ShowWorldMapButtonShows/Hides Map button in the bottom tray.
SidebarCameraMovementReflects world rect changing while changing sidebar visibility.
SidePanelHintTimeoutNumber of seconds to wait before telling resident about side panel.
SimPendingUploadsMode of stat in Statistics floater
SkinCurrentThe currently selected skin.
SkinCurrentThemeThe selected theme for the current skin.
SkinningSettingsFileClient skin color setting file name (per install).
SkyAmbientScaleControls strength of ambient, or non-directinal light from the sun and moon (fraction or multiple of default ambient level)
SkyEditPresetsWhether to be able to edit the sky defaults or not
SkyNightColorShiftControls moonlight color (base color applied to moon as light source)
SkyOverrideSimSunPosition
SkySunDefaultPositionDefault position of sun in sky (direction in world coordinates)
SkyUseClassicCloudsWhether to use the old Second Life particle clouds or not
SlowMotionAnimationDeclared in code
SLURLDragNDropEnable drag and drop of SLURLs onto the viewer
SnapEnabledEnable snapping to grid
SnapMarginControls maximum distance betweenw indows before they auto-snap together (pixels)
SnapshotConfigURLURL to fetch snapshot Sharing configuration data from
SnapshotFormatSave snapshots in this format (0 = PNG, 1 = JPEG, 2 = BMP)
SnapshotLocalLastResolutionTake next local snapshot at this resolution
SnapshotPostcardLastResolutionTake next postcard snapshot at this resolution
Snapshot qualityQuality setting of postcard JPEGs (0 = worst, 100 = best)
SnapshotSharingEnabledEnable uploading of snapshots to a web service.
SnapshotTextureLastResolutionTake next texture snapshot at this resolution
SnapToMouseCursorWhen snapping to grid, center object on nearest grid point to mouse cursor
SoundsbeaconBeacon/Highlight sound generators
SpeakerParticipantDefaultOrderOrder for displaying speakers in voice controls. 0 = alphabetical, 1 = recent.
SpeakerParticipantRemoveDelayTimeout to remove participants who is not in channel before removedfrom list of active speakers (text/voice chat)
SpeedTestperformance testing mode, no network
StartUpChannelUUID
StartUpToastLifeTimeNumber of seconds while a StartUp toast exist
StatsAutoRunPlay back autopilot
StatsFileFilename for stats logging output
StatsNumRunsLoop autopilot playback this number of times
StatsPilotFileFilename for stats logging autopilot path
StatsQuitAfterRunsQuit application after this number of autopilot playback runs
StatsSessionTrackFrameStatsTrack rendering and network statistics
StatsSummaryFileFilename for stats logging summary
StreamMetadtaAnnounceChannelchat channel where stream metadata is announced to.
StreamMetadataAnnounceToChatAnnounces stream metadata to a definded chat channel.
SystemLanguageLanguage indicated by system settings (for UI)

T

DEBUGWHAT IT DOES
TabToTextfieldsOnlyTAB key takes you to next text entry field, instead of next widget
teleport_offer_invitation_max_lengthMaximum length of teleport offer invitation line editor. 254-max_location_url_length)76) = 178
TempAllowScriptedMediaAllow scripts to control media
TemporaryUploadTemporary texture upload flag (volatile)
TerrainColorHeightRangeAltitude range over which a given terrain texture has effect (meters)
TerrainColorStartHeightStarting altitude for terrain texturing (meters)
TextureDecodeDisabledif TRUE, do not fetch and decode any textures
TextureDisableif TRUE, do not load textures for in-world content
TextureDiscardLevelSpecify texture resolution (0 = highest, 5 = lowest)
TextureLoadFullResif TRUE, always load textures at full resolution (discard = 0)
TextureLoggingThresholdSpecifies the byte thresholdatwhich texture download data should be sent to the sim.
TextureMemoryAmount of memory to use for textures in MB (0 = autodetect)
TexturePickerShowFoldersShow folders with no textures in texture picker
TexturePickerSortOrderSpecifies sort key for textures intexture picker (+0 = name, +1 = date, +2 = folders always by name, +4 = system (folders to top)
ThrottleBandwidthKBPSMaximum allowable downstream bandwidth (kilo bits per second)
TipToastMessageLineCountMax line count of text message on tip toast
ToastButtonWidthDefault widht of buttons in the toast.
Notes:
If required width will be less then this one, a button will be reshaped to default size, otherwise to required change of this parameter will affect the layout of
ToastFadingTimeNumber of seconds while a toast is fading
ToastGapGap between toasts on a screen (min. value is 5)
ToolboxAutoMove[NOT USED]
ToolTipDelaySeconds before displaying tooltip when mouse stops over UI element
ToolTipFadeTimeSeconds over which tooltip fades away
ToolTipVisibleTimeFarFade tooltip after time passes (seconds) while mouse not near tooltip
ToolTipVisibleTimeNearFade tooltip after time passes (seconds while mouse near tooltip or original posiition
ToolTipVisibleTimeOverFade tooltip after time passes (seconds) while mouse over tooltip
TrackFocusObjectCamera tracks last object zoomed on
TranslateChatTranslate incoming chat messages
TranslateLanguageTranslate Language specifier
TurnAroundWhenWalkingBackwardsTurns your avatar around to face the camera when you are walking backwards.
TutorialURLURL for tutorial menu item, set automatically during login
TypeAheadTimeoutTime delay before clearing type-ahead buffer in lists (seconds)

U

DEBUGWHAT IT DOES
UIAutoScaleKeep UI Scale consistent across different resolutions
UIAvatariconctrlSymbolHPadUI Avatar Icon Control Symbol Horizontal Pad
UIAvatariconctrlSymbolPositionUI Avatar Icon Control Symbol Position (TopLeft/TopRight/BottomLeft/BottomRight)
UIAvatariconctrlSymbolSizeUI Avatar Icon Control Symbol Size
UIAvatariconctrlVPadUI Avatar Icon Control Symbol Vertical Pad
UIButtonOrigHPadUI Button original horizontal Pad
UICheckboxctrlBtnSizeUI Checkbox Control Button Size
UICheckboxctrlHeightUI Checkbox Control Height
UICheckboxctrlHPadUI checkbox Control Horizontal Pad
UICheckboxctrlSpacingUI Checkbox Control Spacing
UICheckboxctrlVPadUI Checkbox Control Vertical Pad
UICloseBoxfromTopDistance from top of floater to top of close box icon, pixels
UIExtraTriangleHeightUI extra triangle height
UIExtraTriangleWidthUI extra triangle width
UIfloaterCloseboxSizeSize of UI floater close box size
UIFloaterHPadsize of UI floater horizontal pad
UIFloaterTestBoolExample saved setting for the test floater
UIfloatertitleVPadDistance from top of floaterto top oftitle string, pixels
UIImgDefaultAlphaUUID
UIAvatariconctrlVPadUI Avatar Icon Control Symbol Vertical Pad
UIButtonOrigHPadUI Button original horizontal Pad
UICheckboxctrlBtnSizeUI Checkbox Control Button Size
UICheckboxctrlHeightUI Checkbox Control Height
UICheckboxctrlHPadUI checkbox Control Horizontal Pad
UICheckboxctrlSpacingUI Checkbox Control Spacing
UICheckboxctrlVPadUI Checkbox Control Vertical Pad
UICloseBoxfromTopDistance from top of floater to top of close box icon, pixels
UIExtraTriangleHeightUI extra triangle height
UIExtraTriangleWidthUI extra triangle width
UIfloaterCloseboxSizeSize of UI floater close box size
UIFloaterHPadsize of UI floater horizontal pad
UIFloaterTestBoolExample saved setting for the test floater
UIfloatertitleVPadDistance from top of floaterto top oftitle string, pixels
UIImgDefaultAlphaUUID
UIImgDefaultEyesUUID
UIImgDefaultGlovesUUID
UIImgDefaultHairUUID
UIImgDefaultJacketUUID
UIImgDefaultPantsUUID
UIImgDefaultShirtUUID
UIImgDefaultShoesUUID
UIImgDefaultSkirtUUID
UIImgDefaultSocksUUID
UIImgDefaultUnderwaerUUID
UIImgWhiteUUID
UILineEditorCursorThicknessUI Line Editor Cursor Thickness
UIMaxComboWidthMaximum width of combo box
UIMinimizedWidthSize of UI floater minimized width
UIMultiSliderctrlSpacingUI multi slider ctrl spacing
UIMultiTrackHeightUI multi track height
UIPreeditMarkerBrightnessUI Preedit Marker Brightness
UIPreeditMarkerGapUI Preedit Marker Gap
UIPreeditMarkerPositionUI Preedit Marker Position
UIPreeditMarkerThicknessUI Preedit Marker Thickness
UIPreeditStandoutBrightnessUI Preedit Standout Brightness
UIPreeditStandoutGapUI Preedit Standout Gap
UIPreeditStandoutPositionUI Preedit Standout Position
UIPreeditStandoutThicknessUI Preedit Standout Thickness
UIResizeBarHeightSize of UI resize bar height
UIResizeBarWidthSize of UI resize bar overlap
UIScaleFactorSize of UI relative to default layout on 1024×768 screen
UIScrollbarSizeUI scrollbar size
UISliderctrlHeightUI slider ctrl height
UISliderctrlSpacingUI slider ctrl spacing
UISndAlertSound file for alters (uuid for sound asset)
UISndBadKeystrokeSound file for invalid keystroke (uuid for sound asset)
UISndclickSound file for mouse click (uuid for sound asset)
UISndClickReleaseSound file for mouse button release (uuid for sound asset)
UISndDebugSpamToggleLog UI sound effects as they are played
UISndHealthReductionFSound file for female pain (uuid for sound asset)
UISndHealthReductionMSound file for male pain (uuid for sound asset)
UISndHealthReductionThresholdAmountof health reduction required to trigger “pain” sound
UISndInvalidOpSound file for invalid operaions (uuid for sound asset)
UISndMoneyChangeDownSound file for L$ balance increase (uuid for sound asset)
UISndMoneyChangeThresholdAmount of change in L$ balance required to trigger “money” sound
UISndMoneyChangeUpSound file for L$ balance decrease (uuid for sound asset)
UISndNewIncomingIMSessionSound file for new instant message session (uuid for sound asset)
UISndObjectCreateSound file for object creation (uuid for sound asset)
UISndObjectDeletesound file for object deletion (uuid for sound asset)
UISndObjectRezInSound file for rezzing objects (uuid for sound asset)
UISndObjectRezoutSound file for derezzing objects (uuid for sound asset)
UISndSnapshotSound file for taking a snapshot (uuid for sound asset)
UISndStartIMSound file for starting a new IM session (uuid for sound asset)
UISndTeleportOutSound file for teleporting (uuid for sound asset)
UISndTypingSound file for starting to type a chat message (uuid for sound asset)
UISndWindowCloseSound file for closing a window (uuid for sound asset)
UISndSoundWindowOpenSound file for opening a window (uuid for sound asset)
UISpinctrlArrowBtnSizeUI Tab Container Arrow Button Size
UISpinctrlBtnHeightUI spin control button height
UISpinctrlBtnWidthUI spin control button width
UISpinctrlDefaultLabelWidthUI spin control default label width
UISpinctrlSpacingUI spin control spacing
UITabCntrButtonPanelOverlapUI Tab Container Button Panel Overlap
UITabCntrCloseBtnSizeUI Tab Container Close Button Size
UITabCntrTabHPadUI Tab Container Tab Horizontal Pad
UITabCntrTabPartialWidthUI Tab Container Tab Partial Width
UITabCntrvArrowBtnSizeUI Tab Container V Arrow Button Size
UITabCntrVertTabMinWidthUI Tab Containe Vertical Tab Minimum Width
UITabCntrvPadUI tab container V Pad
UITabPaddingUI Tab Padding
UpdaterMaximumBandwidthMaximum allowable downstream bandwidth for updater service (kilo bits per second)
UpdaterServiceActiveEnable or disable the updater service.
UpdaterServiceCheckPeriodDefault period between update checking.
UpdaterServicePathPath on the update server host.
UpdaterServiceProtocolVersionThe update protocol version to use.
UpdaterServiceSettingConfigure updater service
UpdaterServiceURLDefault location for the updateer service.
UploadAnimationPreviewUseDummyUploading an animation preview on dummy if set to true, preview on self is false. Both plays only on the local machine.
UploadBakedTexOldForces the baked texture pipeline to upload using the old method.
UseAltKeyForMenusAccess menus via keyboard by tapping Alt
UseAOUse the viewer side Animation Overrider
UseChatBubblesShow chat above avatars head in chat bubbles
UseCircuitCodeMaxRetriesMax timeout count for initial UseCircuitCode message
UseCircuitCodeTimeoutTimeout duration in seconds for the initial UseCircutCode message
UseDebugLoginProvides extra control over shich grid to connect to
UseDebugmenusTurns on “Debug” menu
UseDefaultColorPickeruse color picker supplied by operating system
UseDisplayNamesUse new, changeable, unicode names
UseEnergy
UseexternalBrowseruse default browser when opening web pages instead of in-world browser.
UseFreezeFrameFreeze time when taking snapshots.
UseFullAOInterfaceUse the full Animation Overrider interface (TRUE) or the small, reduced interface (FALSE).
UseHTTPInventoryAllow use of http inventory transfers instead of UDP
UseLegacyCursorsUse 1.x style cursors instead
UseLegacyIMLogNamesuse legacy filenames for P2P IMs Logs
UseLSLBridgeuse the client LSL bridge for lsl functionality
UseNewWalkRunReplace standard walk/run animations with new ones.
UseOcclusionEnable object culling based on occlusion (coverage) by other object
UsePieMenuUse the classic V1.x circular menu instead of the rectangular context menus when right clicking on land, avatars, objects or attachments.
UserConnectionportport that this client transmit on.
UserlogFileuser specified log file name.
UserLognInfounknown
UseStartScreenWhether to load a start screen image or not.
UseWebPagesOnPrims[NOT USED]

V

DEBUGWHAT IT DOES
vectorizeEnableEnable general vecor operations and data alignment
VectorizePerfTestTest SSE/vectorization performance and choose fastest version
VectorizeProcessor = Compiler Default, 1 = SSE, 2 = SSE2, autodected
vectorizeskinEnable vector operations for avatar skinning
VelocityInterpolateExtrapolate object motion from last packet based on received velocity
VerboseLogsDisplay source file and line number for each log item for debugging purposes
VertexShaderEnableEnable/disable all GLSL shaders (debug)
VFSOldSize[DO NOT MODIFY] Controls resizing of local file cache
VFSSalt[DO NOT MODIFY] Controls local file caching behavior
VivoxAutoPostCrashDumpsIf true, SLVoice will automatically send creash dumps directly to Vivox.
VivoxDebugLevelLogging level to use when launching the vivox daemon
VivoxDebugSIPURIHostNameHostname portion of vivox SIP URls (empty string for the default)
VivoxDebugVoiceAccountServerURIURI to the vivox account management server (empty string for the default)
VivoxClient SLVoice host to connect to
VivoxVoicePortClient SLVoice port to connect to
VoiceCallsFriendsOnlyOnly accept voice calls from residents on your friends list
VoiceCallsRejectAllSilently reject all incoming voice calls.
VoiceDisableMicCompletely disable the ability to open the mic.
VoiceEarLocationLocation of the virtual ear for voice
VoiceEffectDefaultSelected Voice Morph
VoiceEffectExpiryWarningTimeHow much notice to give of Voice MOrphs subscriptions expiry, in seconds.
VoiceHostClient SLVoice host to connect to
VoiceImageLevel0Texture UUID for voice image level 0
VoiceImageLevel1Texture UUID for voice image level 1
VoiceImageLevel2Texture UUID for voice image level 2
VoiceImageLevel3Texture UUID for voice image level 3
VoiceImageLevel4Texture UUID for voice image level 4
VoiceImageLevel5Texture UUID for voice image level 5
VoiceImageLevel6Texture UUID for voice image level 6
VoiceInputAudioDeviceAudio input device to use for voice
VoiceLogFileLog file to use when launching the voice daemon
VoiceMorphingEnabledWhether or not to enable Voice Morphs and show the UI
VoiceOutputAudioDeviceAudio output device to use for voice
VoiceParticipantLeftRemoveDelayTimeout to remove participants who has left Voice chat from the list in Voice Controls Panel
VoicePortClient SLVoice port to connect to
VoiceServerTypeThe type of voice server to connect to

W

DEBUGWHAT IT DOES
WarningsAsChatDisplay warning messages in chat history
WatchdogEnabledControls whether the thread watchdog timer is activated.
WaterEditPresetsWhether to be able to edit the water defaults or not
WaterGLFogDensityScaleMaps shader water fog density to gl fog density
WaterGLFogDepthFloorcontrols how dark water gl fog can get
WaterGLFogDepthScaleControls how quicly gl fog gets dark under water
WebcontentWindowLimitMaximum number of web browser windows that can be open at once in the web content floater (0 for no limit)
WebProfileURLURL for Web Profiles
WellconFlashCountNumber of flashes of IM Well and Noticification Well icons after which flashing buttons stay lit up.
WellconFlashPeriodPeriod at which IM Well and Notification Well icons flash (seconds). Requires restart
WindlightUseAtmosShadersWhether to enable or disable WindLight atmospheric shaders
WindowFullScreenSL viewer window full screen
WindowHeightSL viewer window height
WindowMaximizedSL viewer window maximized on Login
WindowWidthSL viewer window width
WindowXX coordinate of lower left corner of the sL viewer window, relative to primary display (pixels)
WindowYY coordinate of lower left corner of SL viewer window, relative to primary display (pixels)
WLSkyDetailConrols vertex detail on the WindLight sky. Lower numbers will give better performance and uglier skies.
WorldmapFilterDuplicateLandmarksFilter duplicate landmarks in the Landmark list on the world map.

X

DEBUGWHAT IT DOES
XferThrottleMaximum allowable downstream bandwidth for asset transfers (bits per second)

Y

DEBUGWHAT IT DOES
YawFromMousePositionHorizontal range over which avatar head tracks mouse position (degrees of head rotation from left of window to right)
YieldTimeYield some time to the local host
YouAreHereDistanceRadius of distances for banner that indiates if the resident is “on” the Place.(meters from avatar to requested place)

Z

DEBUGWHAT IT DOES
ZoomDirectMap Joystick zoom axis directly to camera zoom.
ZoomTimeTime of transition between different camera modes(seconds)
  • a_thru_z_nl.txt
  • Last modified: 2011/08/18 10:33
  • by justum