De Firestorm viewer heeft een ingebouwde AO (Animation Overrider). Dit maakt het gebruik van een gescripte AO overbodig, zodat het aantal scripts, dat je draagt wordt verminderd en daarom ook minder lag veroorzaakt op de server.

Introductie

De AO is te vinden op de menubalk onderin het scherm.

AO Button

De AO wordt geactiveerd door te klikken op de button, die genaamd is AO; deze is geactiveerd als hierop gedrukt is, zoals te zien is op bovenstaande afbeelding. Om te deactiveren, klik nogmaals op de button en deze zal eruit zien alsof deze button is losgelaten. Rechts van de button staat een pijl naar boven. Door hierop te klikker verschijnt een klein venster. Dit is de mini-AO, die snel toegang geeft tot een aantal basisfuncties, zoals het veranderen van de ene animatie naar de andere, het in- en uitschakelen van zit animaties en het laden van een nieuwe reeks met animaties. Door op dezelfde button te klikken, wordt het venster gesloten.

In dit kleine venster bevindt zich een icoon van een schroevendraaier – moersleutel.; door hierop te klikken opent de AO zich helemaal voor een volledige controle van de AO.

Gebruikte termen

Een kort overzicht van de hier gebruikte termen.

 • AO: Animatie Overrider ofwel Animatie overschrijver. In het algemeen is dit een gescripte bevestiging, die gedragen wordt als een HUD en de animaties en de notecards bevat, die in samenwerking met de scripts de avatar animeert tijdens bepaalde statussen, zoals staan, lopen, vliegen etc. Zonder een AO, zal de avatar de standaard door Linden gedefinieerde animaties gebruiken. De Firestorm viewer AO vervangt de algemeen gebruikte AO door het dupliceren van deze functies, zonder uitvoering van het script.
 • Animation Set: De verzameling van animaties, die tezamen een AO maken
 • Animation Group: Een of meer animaties, die een animatie status vervangen. Voorbeelden van een animatie groep zijn houdingen, zoals staan, zitten, lopen etc. Alle animatie groepen samen maken een animatie set.

Gebruik maken van de AO

De volgende Firestorm AO video's zijn beschikbaar en wij raden sterk aan, deze te bekijken.

De basisfuncties kunnen worden bereikt door middel van de mini AO, zoals hieronder wordt getoond.

Mini AO View

 • Currently loaded animation set: Verwijzend naar bovenstaande afbeelding heet de momenteel geladen set ”! Default”. Door te klikken op de kleine pijl naar beneden, kun je gemakkelijk een andere set laden (mits deze natuurlijk beschikbaar zijn).
 • Screwdriver-Wrench icon klapt het kleine venster uit voor een uitgebreidere bediening; zie hieronder voor meer informatie.
 • Left/Right Arrows schakelen naar de vorige of volgende animatie in de huidige respectievelijke groep.
 • “Sit” checkbox geeft aan of de AO de zit animaties moeten worden overschreven, die deel zijn van gescripte meubels. Wanneer dit is ingeschakeld, zal de AO proberen deze animaties te forceren met de animaties in de huidige animatie set14); wanneer gedeactiveerd, dan zal de animatie in de meubels worden gebruikt.

oor een uitgebreidere bediening van de AO, klik op het schroevendraaier – moersleutel icoon; dit zal het AO venster openen tot de maximale grootte en ziet er uit als dit.

Full AO View

 • The Current animation set wordt bovenaan getoond als een dropdownmenu menu. Door op de pijl naar beneden te klikken, kan een andere animatie set worden geactiveerd (indien deze beschikbaar is).
 • Default: Kies deze om gebruik te maken van de huidige animatie set, die standaard wordt gebruikt als Firestorm wordt gestart.
 • Override sits: Functioneert hetzelfde als de Sits checkbox, zoals hierboven is beschreven.
 • Be Smart: Als dit wordt geactiveerd, dan zal de AO zelf bekijken of de meubels, waarop wordt gezeten een animatie bevatten; als dit het geval is, dan zal het zelfstandig de zit animatie in de AO uitschakelen en in plaats daarvan wordt de animatie in het meubel worden gebruikt.
 • Disable Stands in Mouselook: Wanner dit is geselecteerd, dan zal de AO staan animaties uitschakelen, wanneer iemand zich in mouselook bevindt. Dit is handig in bijvoorbeeld situaties als combat (vechten).
 • + Button: Klik hierop om handmatig een nieuwe animatie set te selecteren.
 • Trash: Om de huidige animatie set te verwijderen, klik op deze button.
 • Animation Group: Met dit dropdownmenu menu kan een animatie groep worden geselecteerd, zoals staan, lopen, rennen etc. Wanneer er een is geselecteerd, kan de volgorde van de animaties worden veranderd, hoe deze worden afgespeeld, door gebruik te maken van….
 • Up/Down Arrows: verplaatst de huidig geselecteerde animatie naar boven of naar onder in de lijst, zodat de volgorde van de af te spelen animaties in de animatiegroep wordt veranderd.
 • Trash: Door hierop te klikken zal de geselecteerde animatie uit de animatiegroep worden verwijderd. Dit zal de animatie zelf NIET verwijderen; alleen de verwijzing hiernaar in deze groep.
 • Cycle: Wanneer deze optie wordt geactiveerd zal er steeds een andere animatie worden gespeeld uit de geselecteerde groep tijdens iedere “cycle time” interval (tijdsinterval) (zie hieronder).
 • Randomize order: Dit zal de animaties in de geselecteerde groep in willekeurige volgorde laten afspelen.
 • Cycle time: Verwijst naar de tijd hoe lang een animatie moet spelen, voordat er een andere afgespeeld moet worden. Zet dit op nul om dit uit te schakelen.
 • Reload: Forceert de AO om de configuratie van de huidige animatie set te herladen.
 • Left/Right Arrows: Wisselt naar de vorige/volgende animatie in de huidige animatie groep. Dit zijn dezelfde pijlen, zoals in de mini AO, eerder beschreven.
 • Down Arrow: De pijl in de hoek rechts onderin klapt het volledige AO venster in naar de mini AO, zoals eerder was beschreven.

Een voorbereide AO notecard laden

Wanneer je een gescripte AO hebt, die als HUD gedragen moet worden, kan deze eenvoudig in de AO van Firestorm worden overgebracht. De volgende stappen leggen uit hoe. Er kunnen meerdere AO's worden geladen en er kan worden gewisseld van de ene naar de andere door de set binnen de Firestorm AO te selecteren.

N.B.: De notecard moet in standaard ZHAO II formaat zijn geschreven. De meeste AO makers ondersteunen dit formaat en zou dus geen problemen moeten opleveren. Hoewel sommige grote leveranciers het ZHAO II formaat hebben aangepast en de AO notecard zal in dit geval moeten worden bewerkt, voordat deze kan worden gebruikt in de Firestorm AO. Hetzelfde geldt voor oudere AO's, die het oude ZHAO formaat hanteren.

N.B.: In tegenstelling tot Phoenix, hoeven de animaties en notecards niet meer worden verplaatst naar een vooraf gedefinieerde map. Ze moeten echter wel op dezelfde locatie staan. Eenmaal geïmporteerd zal de Firestorm viewer een nieuwe speciale map aanmaken: #Firestorm ? #AO. Deze map is bescherm, zodat deze map inclusief de items niet kunnen worden verwijderd 15). In deze map zitten meerdere sub-mappen, die verwijzingen maken naar de originele animaties. Verwijder dus niet de originele animaties anders zal de AO niet meer functioneren.

Methode 1

Volg deze stappen als je op een locatie bent waar je mag bouwen; indien het noodzakelijk is om te kunnen rezzen.

 • Rez een kubus op de grond.
 • anneer je de gescripte AO draagt, maak deze dan van je avatar los (detach).
 • Zoom in op de kubus, die je hebt gemaakt en sleep je AO op deze kubus. HUDS zijn meestal erg klein als ze in Second Life worden gerezzed en kunnen lastig zijn om te zien, als de camera er niet op is gefocused.
 • Klik met je rechter muisknop op de AO, die je hebt gerezzed en selecteer: Open. Er zal een nieuw venster verschijnen met een lijst van de inhoud van de AO. Als deze helemaal is geladen, klik dan op OK.
 • Als de AO gekopieerd kan worden, verwijder dan de AO, die je hebt gerezzed, anders pak deze terug en bewaar hem in je inventory. Verwijder daarna de kubus.
 • Zoek de map, die onlangs in je inventory is gemaakt. Deze map mag elders in een andere map worden verplaatst, maar zorg, dat deze nog steeds beschikbaar is. Bijvoorbeeld de Animations map.
 • Inside the folder, locate the notecard which defines the AO. An example is shown below.
 • Open de Firestorm AO tot het maximale venster en sleep de AO notecard op het Firestorm AO venster.
 • De notecard wordt ontleed en als alles goed gaat heb ben je klaar met het importeren van de AO.
 • Selecteer de opties, die van toepassing zijn, zoals of dit de standaard animatie set moet zijn of het de zit animaties moet overschrijven, etc.

Methode 2

Deze stappen kun je volgen als het niet mogelijk is om de AO te rezzen om wat voor reden dan ook.

 • Zoek de Animations map in de inventory – deze bevindt zich bovenaan. Klik met de rechter muisknop op de naam van de map en selecteer New Folder.
 • Type een naam voor de map - bijvoorbeeld de naam van de AO, die je gaat importeren.
 • Zorg, dat je de AO HUD draagt; klik met je rechter muisknop hierop en selecteer Edit.
 • Klik op het tabblad Content.
 • Als de inhoud van de AO wordt getoond, selecteer alle items: klik op het bovenste item, scrol daarna helemaal naar beneden, druk op shift en houdt deze ingedrukt en klik daarna op het laatste item.
 • Sleep alle items naar de onlangs gemaakte map in de inventory.
 • Sluit het edit venster.
 • Zoek de notecard, die de AO definieert in de onlangs gemaakte map,zoals in het onderstaande voorbeeld.
 • Open de Firestorm AO tot het maximale venster en sleep de AO notecard op het Firestorm AO venster.
 • De notecard wordt ontleed en als alles goed gaat heb ben je klaar met het importeren van de AO.
 • Selecteer de opties, die van toepassing zijn, zoals of dit de standaard animatie set moet zijn of het de zit animaties moet overschrijven, etc.

Voorbeeld van een AO Notecard

Zoals hierboven is beschreven, ondersteunt de Firestorm AO alleen het standaard ZHAO II formaat. Dit is een voorbeeld hoe zo'n notecard eruit ziet:

[ Standing ]vAStand01DANGER|VAStand05_DANGER_F|VAStand02_DANGER|VAStand06_DANGERe
[ Standing ]VAStand04_DANGER|VAStand06_iDANGER|VAStand07_DANGER3|VAStand08_DANGER30
[ Standing ]VAStand09_DANGER|vAStand11_DANGER|VAStand12_DANGER|VAStand13_DANGER|VAStand14_DANGER
[ Walking ]08WALKDANGER|DANGERMIXWALK1|DANGERMIXWALK2.3
[ Sitting ]sit01DANGER|sit02DANGER|sit03DANGER|sit04DANGER|sit00DANGER
[ Sitting On Ground ]sitgDANGER01|SitGDANGER2|sitgDANGER3
[ Crouching ]crounch02DANGER|VAmocCROUNCH3
[ Crouch Walking ]vAFLIPWALK2
[ Landing ]landing2DANGER|Landing_Jump03_AN
[ Standing Up ]vA_boxerlanding1
[ Falling ]fall_VA_fly3
[ Flying Down ]vA_DangerFlyDown
[ Flying Up ]vA_DANGERflyUp
[ Flying ]vA_DangerFly|VAmocFLIGHT2
[ Flying Slow ]vAmocFSLOW
[ Hovering ]vA_DANGERhover_v02
[ Jumping ]jump02DANGER|jump_Jump03_AN
[ Pre Jumping ] v3_VA_Prejump|preJump_Jump03_SL
[ Running ]vISTARUN
[ Turning Right ]vATURNR
[ Turning Left ]vATURNL
[ Floating ]fLOAT
[ Swimming Forward ]vA.DIVE
[ Swimming Up ]
[ Swimming Down ]
[ Typing ]typex

Zie hoe de animatie tussen haakjes staat, gevolgd door de naam van elke animatie, gescheiden door een verticale lijn“|”. Lijnen mogen niet langer zijn dan 255 tekens, en in het voorbeeld hierboven, de animaties in het Standing groep zijn opgedeeld in meerdere lijnen, zodat deze korter en makkelijker leesbaar zijn.

Handmatig een AO maken

Populating an AO Manually

Het is niet nodig om een vooraf ingestelde AO notecard te hebben in Firestorm; je kan je eigen animaties draaien als je de animaties bezit, die je wilt gebruiken.

Je moet het AO venster maximaal open hebben staan, zoals hierboven wordt getoond.

 • Klik op de + button vlakbij de rechter bovenhoek om een nieuwe animatie set te maken. Er wordt nu gevraagd om een naam op te geven.
 • Er is nu een nieuwe, lege animatie set gemaakt; zorg, dat deze wordt getoond in de lijst met animatie sets. Nu kun je beginnen met deze te vullen. Het begint met het selecteren van de groep Standing (Staan).
 • Selecteer de animatie(s), die je wilt gebruiken als staan pose in de inventory. Sleep deze op het AO venster (Het gaat sneller ze allemaal in één keer te selecteren dan één voor één). De AO verwerkt deze en je kunt verder gaan.
 • Wanneer je alle staan houdingen hebt toegevoegd, kun je naar een andere animatiegroep gaan. Selecteer en sleep opnieuw de animaties voor deze groep van de inventory naar het AO venster.
 • Herhaal deze stappen voor alle groepen waar je animaties voor wilt gebruiken.
 • Selecteer de opties, die van toepassing zijn, zoals of dit de standaard animatie set moet zijn of het de zit animaties moet overschrijven, etc.

AO gerelateerde Opties

Andere gerelateerde opties met betrekking tot de Firestorm AO.

 • Turn avatar around when walking backward: in Preferences (voorkeuren) ? Firestorm ? General(Algemeen). Als deze optie is geactiveerd, zal je avatar met het gezicht naar de camera lopen als je de pijl naar beneden indrukt op je toetsenbord. Als dit is gedeactiveerd loopt de avatar achteruit.

14)
Note: Animation priority heeft altijd voorrang; als de animatie in meubels een hogere prioriteit heeft dan de animatie in de animatie set, dan zal deze worden gebruikt , ondanks hoe je hebt ingesteld in de animatie set. Animation priority is ingesteld tijdens het uploaden van de animatie en kan niet achteraf worden veranderd, zelfs niet door de maker, tenzij deze de animatie opnieuw upload en een andere prioriteit instelt.
15)
Vermijd daarom om items hierin te slepen. Is dit per abuis toch gebeurd, ga dan naar deze pagina om dit op te lossen.
 • fs_client_ao_nl.txt
 • Last modified: 2011/07/21 17:22
 • by selo