Overzicht

Parcel Windlight sharing is een functie van Firestorm, dat het mogelijk maakt voor eigenaren van land om een speciale Windlight voorkeur van de viewer te gebruiken wanneer iemand op hun perceel verblijft.

Hoe het werkt

5 seconden nadat iemand met parcel WL op het land arriveert, zal de viewer om toestemming vragen om de instellingen te wijzigen of te negeren. Alle toestemming wordt gereset als iemand opnieuw inlogt.

Herstellen van de WL settings, nadat deze zijn toegepast, kan eenvoudig op de gebruikelijke manieren. Parcel WL settings zullen alleen opnieuw worden ingesteld, wanneer iemand weg gaat en opnieuw het land betreedt. Door te klikken op het WL icoon in de statusbalk bovenin de viewer links van de locatie informatie, kan de goedkeuring worden ingetrokken en worden gereset naar de standaard instellingen.

Opties

Windlight Preferences

Het is mogelijk om windlight settings mogelijk te maken, die anderen ingesteld hebben op hun land of niet – evenals automatisch toestemming te geven. Dit kan worden gedaan in Preferences → Firestorm → Windlight.

  • Use Phoenix Parcel Windlight: als dit is geactiveerd, dan zal op ieder perceel, dat windlight settings deelt, de instellingen worden ontleed en wordt er gevraagd of de instellingen overgenomen mogen worden of niet. Als dit ingeschakeld staat, dan zullen de instellingen van je eigen land altijd automatisch worden toegepast.
  • Auto apply WL settings from friend's land: Als dit is geactiveerd, zullen de windlight settings van percelen van vrienden automatisch worden toegepast.
  • Auto apply WL settings from my group's land: Als dit is geactiveerd, zullen de windlight settings van percelen van de huidige actieve groep automatisch worden toegepast.
  • Auto apply WL settings from any parcel: Als dit is geactiveerd, zullen de windlight settings van ieder perceel automatisch worden toegepast.

Voor Perceel Eigenaren

De landeigenaar dient alleen een stuk tekst aan het einde van de perceel omschrijving te zetten. Parcel description staat in de About Land venster, tabblad General.

/*Windlight Sky: "[name of the preset]"*/

Windlight water voorkeuren worden ook ondersteund:

Water settings kunnen worden gebruikt op dezelfde manier als lucht, indien gewenst.

Voorbeeld: Als de lucht voorkeur is ingesteld in [TOR] BIG SUN - Awwyeah en de water voorkeuren [TOR] Watermelon juice en de perceel omschrijving is “My awesome place” dan de parcel description ziet eruit als dit:

 My awesome place

/*Windlight Sky: "[TOR] BIG SUN - Awwyeah" Water: "[TOR] Watermelon juice"*/

Zones

Parcel WL settings ondersteunt ook instellingen gebaseerd op hoogtes. Dit maakt het mogelijk om skyboxen andere instellingen te geven dan op de grond.

Voorbeeld: Als de globale instellingen zijn [TOR] MIDDAY - Cheery cyan voor de lucht en [TOR] Ice-like voor het water met een skybox tussen de 500 en 600 meter, die [TOR] NIGHT - Moony gebruikt voor de lucht, dan wordt de configuratie regel, zoals dit:

De globale instellingen voor lucht en water zijn optioneel. Zones kunnen ook zelfstandig worden gebruikt en de globale voorkeuren standaard voor de regio worden gehouden.

OPMERKING: Er moet minimaal 3 meter afstand zijn tussen de zones en moeten minimaal 10 meters uit elkaar liggen. Ook dienen ze minimaal 5 meter van een gebied te overlappen om het mogelijk te maken om de instellingen te kunnen detecteren in verband met de vertraging van 5 seconden.

Gevorderd

Als er niet genoeg ruimte is in de parcel description om de gewenste configuratie te beschrijven, zijn er enkele opmaken en witruimten mogelijk

Is hetzelfde als:

Zones kunnen ook worden afgekort:

  • fs_windlight_nl.txt
  • Last modified: 2011/07/23 07:59
  • by selo