About Land - Covenant (Perceel Informatie - Verdrag)

Deze pagina geeft je de basis regels die door de eigena(a)r(en) zijn opgezet. Het geeft ook basis informatie over het landgoed en beperkingen over herverdeling.

 • Estate / Landgoed: De naam van het landgoed waar dit perceel zich op bevindt.
 • Owner / Eigenaar: De eigenaar van het landgoed.
 • Covenant / Verdrag: Onder Owner / Eigenaar staat het verdrag van het landgoed. Deze kan door de landgoed eigenaar of beheerders worden gewijzigd.
 • Last Modified / Laatst gewijzigd: Wanneer het verdrag voor het laatst gewijzigd is.
 • Region / Regio: De naam van de regio.
 • Type / Type: Het type regio waar dit perceel zich op bevindt: Mainland, Estate/Full Region, Homestead of OpenSpace.
 • Rating / Inhoudscategorie: Het leeftijdsniveau van de informatie/inhoud van de regio.
 • Resale / Doorverkopen: Geeft aan of de perceel eigenaar het mag doorverkopen.
 • Subdivide / Opsplitsen: Geeft aan of de perceel eigenaar het land mag onderverdelen.
 • land_covenant_tab_nl.txt
 • Last modified: 2011/12/04 05:43
 • by lyn_mimistrobell