About Land - General (Perceel Informatie - Algemeen)

Deze pagina geeft basis informatie over het geselecteerde perceel. Je kunt het bereiken door de perceelnaam te klikken, bovenin de viewer.

 • Name / Naam: De naam van het perceel zoals deze ook bovenin de viewer staat en in zoek wordt getoond.
 • Description / Omschrijving: Een omschrijving van het perceel wat ook in zoek wordt getoond. Hier kunnen ook steekwoorden worden gezet om zoekresultaten te verbeteren. Bovendien kunnen hier WindLight instellingen worden gezet.
 • Type / Type: Het type regio waar dit perceel zich bevindt: Mainland, Estate/Full Region, Homestead of OpenSpace.
 • Rating / Inhoudscategorie: Het leeftijdsniveau van de informatie/inhoud van het perceel, welke kan zijn: General (Algemeen), Moderate (Gematigd) of Adult (Volwassen). Afhankelijk van de categorie zullen bezoekers zonder leeftijds verificatie niet op het perceel kunnen komen.
 • Owner / Eigenaar: Geeft aan wie de eigenaar is van het perceel, ofwel een SL bewoner ofwel een groep. De informatie knop (“I” pictorgram) opent het profiel van de eigenaar.
 • Grou / Groep: De groep die het land beheert en via groepsrechten bepaalde toegang kan krijgen. Via de Set (Instellen) knop kun je een andere groep toewijzen (tenzij de groep eigenaar is).
 • Allow Deed to Group / Overdracht aan groep toestaan: De landeigenaar kan hiermee kiezen dat het perceel groepseigendom wordt. De eigenaren van de groep worden de nieuwe eigenaren van het perceel. De Deed (Overdragen) knop draagt het land over aan de groep.
 • Owner Makes Contribution With Deed / Eigenaar maakt bijdrage met overdracht: Naast het overdragen van het perceel wordt hiermee ook de hoeveelheid land die de eigenaar mag hebben, toegevoegd aan de groep.
 • For Sale / Te koop: Hier staat ofwel not for sale / niet te koop ofwel for sale / te koop voor met informatie over wie het mag kopen (iedereen of een specifieke persoon) en voor welk bedrag. Als je (mede)eigenaar bent van het perceel kunnen de knoppen Set for sale / Verkoop, Cancel Land Sale / Annuleer Verkoop en Abandon Land / Land Afstaan verschijnen.
 • Claimed / Geclaimd: De datum en tijd dat de huidige eigenaar het perceel overnam van de vorige eigenaar.
 • Area / Gebied: De oppervlakte van het parceel. De oppervlakte wordt altijd gemeten op een recht horizontaal vlak (ook als het landschap schuin loopt). Land kan worden verdeeld in eenheden van 4×4 meter en gaat dus van 16m² tot 65.536m² (volledige regio van 256x256m). Een perceel kan zich niet op meerdere regio's bevinden maar kan wel meerdere vlakken op dezelfde regio bevatten.
 • Traffic / Verkeer: Het aantal “avatar-minuten” over de laatste periode. Één avatar die één minuut aanwezig is telt voor 60 verkeer. Normaliter wordt verkeer over de afgelopen 24 uur gemeten en 2x per dag berekend.
 • Script Info / Script Info: Geeft informatie over scriptgebruik op het perceel.
 • Buy Land / Koop land: Indien het perceel te kopen is, opent dit een scherm om het te kopen.
 • Buy Pass / Koop toegangspas: Indien nodig kun je hiermee een toegangspas kopen om tijdelijk toegang tot het perceel te krijgen.
 • Abandon Land / Land Afstaan: Indien jij de eigenaar bent van het land, kun je het hiermee teruggeven aan de regio eigenaar; je ontvangt hier geen betaling voor.
 • Buy for Group / Koop voor groep: Gelijk aan Buy Land / Koop land behalve dat je het land voor een groep aanschaft.
 • land_general_tab_nl.txt
 • Last modified: 2011/12/04 05:41
 • by lyn_mimistrobell