About Land - Objects (Perceel Informatie - Objecten)

Deze pagina geeft informatie over objecten die zich in het perceel bevinden.

 • Region Object Bonus Factor / Regio object bonus factor: Sommige regio eigenaren geven perceeleigenaren meer capaciteit dan deze normaal zouden krijgen op basis van de oppervlakte. Een bonus van 2x geeft dubbele capaciteit.
 • Region capacity / Regio capaciteit: Geeft de capaciteit van de regio weer en hoeveel daarvan gebruikt is. Een eenvoudige prim gebruikt 1 capaciteit, complexere prims zoals meshes gebruiken meer.
 • Parcel land capacity / Perceel capaciteit: Geeft de capaciteit van het perceel weer.
 • Parcel land impact / Perceel gebruik: Geeft aan hoeveel van de perceelcapaciteit gebruikt is.
  • Owned by parcel owner / Eigendom van perceeleigenaar: Hoeveel van de perceelcapaciteit eigendom is van de perceeleigenaar. Je kunt de objecten zichtbaar maken via Show / Toon of retourneren via Return / Retourneren.
  • Set to group / Eigendom van groep: Hoeveel van de perceelcapaciteit in de perceelgroep zit. Je kunt de objecten zichtbaar maken via Show / Toon of retourneren via Return / Retourneren.
  • Owned by others / Eigendom van anderen: Hoeveel van de perceelcapaciteit eigendom is van anderen. Je kunt de objecten zichtbaar maken via Show / Toon of retourneren via Return / Retourneren.
  • Selected/sat upon / Geselecteerd/Op gezeten: Hoeveel van de perceelcapaciteit geselecteerd is (edit) of op wordt gezeten.
 • Auto return other Residents' objects / Objecten van andere bezoekers automatisch retourneren: Geeft de mogelijkheid om objecten die niet van de eigenaar zijn of in de perceelgroep zitten, automatisch terug te laten sturen (in minuten). Een waarde van 0 schakelt dit uit.
 • Object Owners / Objecteigenaren: Indien je de rechten hebt op dit perceel, kun je zien welke personen objecten op het perceel heeft, je hebt ook de mogelijkheid deze terug te sturen via Return Objects / Retourneer Objecten.
 • land_objects_tab_nl.txt
 • Last modified: 2011/12/04 05:49
 • by lyn_mimistrobell