People Icoon

Dit paneel combineert verschillende functies op één plaats en is te bereiken op het Personen (People) icoon op de onderste button balk.

Het paneel is verdeeld in tabbladen…

Nearby (Directe omgeving) (Radar)

People Panel - Nearby/Radar

De radar kan gesorteerd worden op naam, leeftijd, waargenomen en afstand. Klik simpelweg op de geschikte button.

De naamloze kolom, rechts van de naam, zal een $ symbool weergeven als deze persoon betalingsinformatie (payment info) in het bestand heeft staan. Age indiceert de leeftijd in dagen van de avatar. Seen is de afstand in lengte van tijd waarin de avatar binnen de radarafstand is waargenomen. En range toont de huidige afstand in meters. Gebruik van vet en kleur onderscheidt het chatbereik, shoutbereik (roepen) en verder.

Wanner je met de rechter muisknop op een maan van een persoon klikt, krijg je de volgende opties:

 • View Profile (Bekijk profiel): Opent een venster met het profiel van die persoonprofile.
 • Add Friend (Toevoegen als vriend): Deze optie wordt alleen getoond als deze persoon nog niet in je vriendenlijst voorkomt. Het zal een vriendschapsverzoek sturen.
 • Remove Friend (Verwijder vriend): Deze optie wordt alleen getoond als deze persoon al in je vriendenlijst voorkomt. Door hierop de klikken, beëindig je de vriendschap. Momenteel wordt de andere persoon niet geïnformeerd, maar je calling card zal naar de trash map van die persoon worden verplaatst.
 • IM: Opent een IM venster aan deze persoon.
 • Call (Bellen): Start een a besloten spraak (voice) conversatie met de andere persoon. Uiteraard moeten beiden spraak hebben geactiveerd en deze moet ook functioneren.
 • Map: Als je vriend je map rechten (map rights) heeft gegeven, zal dit item worden geactiveerd. Als je erop klikt, verschijnt de wereld map (world map) en wordt de huidige locatie van die persoon getoond.
 • Share (Delen): Als je op deze toepassing klikt, zal een IM venster worden geopend; je kunt nu items vanuit je inventory naar dit venster slepen, om deze aan die persoon te geven.
 • Pay (Betalen): Opent een venster, die je kunt gebruiken om de andere persoon met L$ te betalen. Er worden enkele standaard waarden getoond of je kunt handmatig een bedrag intypen.
 • Offer Teleport (Teleport aanbieden): Klik hierop als een teleport verzoek aan te bieden aan deze persoon naar je huidige locatie.
 • Teleport To (Teleporteer naar): Teleporteert jou naar de locatie van de andere persoon.
 • Zoom In (Inzoomen): Als dit is geactiveerd, beweegt je camera daarheen om de persoon te bekijken.
 • Block/Unblock (Blokkeren / Deblokkeren): ofwel Mute/Unmute (Verbannen / Toelaten). Dit blokkeert deze persoon compleet om contact met je op te nemen. Je zal niets van deze persoon zien als hij / zij typt in de local chat en ontvangt evenmin Ims, die door deze persoon zijn verzonden en alle items uit de inventory, die door hem / haar worden aangeboden, worden automatisch afgewezen. Gebruik dit zorgvuldig; Het blokkeren van personen kan eveneens de objecten van die personen blokkeren, wat betekent, dat als je iets van hen aanschaft, je waarschijnlijk ook niet de items ontvangt, waarvoor je hebt betaald.
 • Report (Rapporteren): Maakt het mogelijk om een misbruik rapport (abuse report) over de geselecteerde avatar te registreren. Hier moet niet lichtzinnig mee om worden gegaan en ook nooit ten onrechte worden gebruikt. Klik hier voor meer informatie over wat een abuse report is.
 • Freeze (Bevriezen): Estate managers/eigenaars kunnen dit gebruiken om de bewegingen van een avatar te bevriezen. Dit is gereedschap, dat gebruikt wordt in geval van griefing (negatieve aandacht door een object of persoon) en er mag dus ook niet lichtzinnig mee om worden gegaan.
 • Parcel Eject/Ban (Verwijderen van perceel / Verbannen): Wanneer dit wordt geselecteerd, wordt de avatar van het perceel, waar jij bent, verbannen. Je moet de juiste rechten op dit perceel hebben, anders zal dit niet werken.
 • Estate Kick/Ban (Van een landgoed afschoppen / Verbannen): Vergelijkbaar met het bovenstaande, maar opereert nu op estate niveau. Daarom is dit alleen beschikbaar voor estate managers of eigenaren.
 • Estate Teleport Home Teleporteer van Landgoed naar Huis: Door dit te selecteren, zal de avatar naar zijn / haar thuislocatie worden geteleporteerd. Dit verbant hen niet en zal mogelijk ook niet werken als er geen thuislocatie is ingesteld of als de locatie niet beschikbaar is (d.w.z. De regio is offline).

Het tandwiel (Sprocket/Gear) icoon onderin in het tabblad Nearby heeft deze functies:

 • Show Minimap above Radar (Toon Minimap boven Radar): Als dit is ingeschakeld, dan zal er een paneel naar boven uitklappen om de minimap van de huidige omgeving te tonen.
 • Limit Results to Specific Radius (Resultaten beperken tot specifieke Radius ): Als dit is geselecteerd, zal er een schuifbalk verschijnen onderin het venster, rechts van het tandwiel icoon. Hiermee kun je het bereik van de radar aangeven, waarbinnen het actief moet zijn. Dit maakt het mogelijk om kleineren gebieden te volgen, dan de radar normaal kan rapporteren. Dit is bruikbaar als je geïnteresseerd bent in een perceel in plaats van een hele regio en de aangrenzende. Als je de radar meestal in een maximaal bereik wilt laten rapporteren, is het efficiënter om deze optie uit te schakelen.
 • Radar Name Format (Radar Naam Indeling): Maakt het mogelijk om in te stellen hoe je de namen getoond wil hebben in de radar. De beschikbare opties zijn afhankelijk van hoe je de voorkeursinstellingen (preferences) hebt ingesteld voor display names en gebruikersnamen (user names).
 • Report Crossing Draw Range (Rapporteer Doorkruisen van Tekenafstand) : Indien geactiveerd, dan zal er in de chat worden gerapporteerd als iemand de tekenafstand (Draw Distance) binnenkomt of verlaat.
 • Report Crossing Chat Range (Rapporteer Doorkruisen van Chatafstand):Indien geactiveerd, dan zal er in de chat worden gerapporteerd als iemand de chatafstand (Chatrange, 20 meter) binnenkomt of verlaat.
 • Report Crossing your Region (Rapporteer Doorkruisen van regio): Indien geactiveerd, dan zal er in de chat worden gerapporteerd als iemand de regio, waarin je bent, betreedt of verlaat.
 • Report Enter Alerts to Scripts (Rapporteer Binnenkomst Signalen voor Scripts): Indien geactiveerd, dan zal de radar de UUID van een avatar versturen naar scripts op chat channel 777777777 42), wanneer een avatar de regio betreed, waar je momenteel bent. Als deze optie is ingeschakeld samen met één van de onderstaande, dan zal dit worden uitgeklapt naar het volledige radarbereik, 4096m.
 • Report Exit Alerts to Scripts (Rapporteer Vertrek Signalen aan Scripts: Indien geselecteerd, dan zal de radar de UUID van de avatar aan scripts rapporteren op chat kanaal 777777777, als een avatar vertrekt uit de regio of een interessante aangrenzende.
 • Show Blocked Residents & Objects (Toon geblokkeerde Gebruikers & Objecten): Dit toont een lijst met personen en objecten, die je hebt geblokkeerd (muted).

Het '+' icoon, rechts van het tandwiel zal, als erop wordt geklikt, het volgende bericht geven: “Friends can give permissions to track each other on the map and receive online status updates.” (“Vrienden kunnen elkaar toestemming geven om elkaar op te sporen en updates krijgen over de online status”) En zal je vragen of je een vriendschapsverzoek aan een geselecteerde avatar wilt doen. Als je al vrienden bent, zal het '+' symbool grijs worden weergegeven.

Op de onderste rij staan de volgende buttons om je snel toegang te geven tot functies, die beschikbaar zijn als je met je rechter muisknop op een naam van een persoon klikt:

 • Profile (Profiel)
 • IM
 • Call (Bellen)
 • Share (Delen)

Vrienden

Dit tabblad toon je vriendenlijst en heeft twee tabbladen: Online en All (Allemaal) en spreken voor zichzelf.

De lijst is verdeeld in kolommen. De eerste toont den naam van de persoon, gevolgd door een serie met iconen:

 • Edit rights, their objects (Bewerkingsrechten, hun objecten): gemarkeerd als de persoon je rechten heeft gegeven om hun objecten te bewerken, verplaatsen of te verwijderen.
 • Edit rights, your objects (Bewerkingsrechten, jouw objecten): gemarkeerd als je die persoon rechten hebt gegeven om jouw objecten te bewerken, te verplaatsen of te verwijderen.
 • Map rights (Map rechten): gemarkeerd als je hebt toegestaan, dat de persoon je mag traceren in de wereldmap (world map).
 • Online status: als dit is gemarkeerd, zal de avatar je online status kunnen zien.
 • Chat Range (chatbereik): een microfoon indiceert, dat de persoon binnen chatbereik van je vandaan is.

Twee van deze kunnen in- of uitgeschakeld worden. Je kunt bewerkingsrechten geven (give) of intrekken (revoke), bijvoorbeeld, door te klikken op het juist icoon. Hetzelfde geldt voor map rights rights.

Als je op de naam van de persoon klikt met je rechter muisknop, krijg je de volgende opties:

 • View Profile (Bekijk profiel): opent het profiel van de geselecteerde persoon.
 • Add Friend (Toevoegen als vriend): dit wordt grijs weergegeven, omdat het niet uitvoerbaar is.
 • Remove Friend (Verwijderen als vriend: Deze optie wordt alleen getoond als deze persoon in je vriendenlijst staat. Door erop te klikken wordt de vriendschap beëindigd. Momenteel wordt de andere persoon nog niet geïnformeerd, maar jouw Calling Card zal naar de trash map van die persoon worden verplaatst.
 • IM: Opent een IM venster aan deze persoon.
 • Call (Bellen): Start een a besloten spraak (voice) conversatie met de andere persoon. Uiteraard moeten beiden spraak hebben geactiveerd en deze moet ook functioneren.
 • Map: Als je vriend je map rechten (map rights) heeft gegeven, zal dit item worden geactiveerd. Als je erop klikt, verschijnt de wereld map (world map) en wordt de huidige locatie van die persoon getoond.
 • Share (Delen): Als je op deze toepassing klikt, zal een IM venster worden geopend; je kunt nu items vanuit je inventory naar dit venster slepen, om deze aan die persoon te geven.
 • Pay (Betalen): Opent een venster, die je kunt gebruiken om de andere persoon met L$ te betalen. Er worden enkele standaard waarden getoond of je kunt handmatig een bedrag intypen.
 • Offer Teleport (Teleport aanbieden): Klik hierop als een teleport verzoek aan te bieden aan deze persoon naar je huidige locatie.
 • Teleport To (Teleporteer naar): Teleporteert jou naar de locatie van de andere persoon
 • Zoom In (Inzoomen): Als dit is geactiveerd, beweegt je camera daarheen om de persoon te bekijken.
 • Block/Unblock (Blokkeren / Deblokkeren): ofwel Mute/Unmute (Verbannen / Toelaten). Dit blokkeert deze persoon compleet om contact met je op te nemen. Je zal niets van deze persoon zien als hij / zij typt in de local chat en ontvangt evenmin Ims, die door deze persoon zijn verzonden en alle items uit de inventory, die door hem / haar worden aangeboden, worden automatisch afgewezen. Gebruik dit zorgvuldig; Het blokkeren van personen kan eveneens de objecten van die personen blokkeren, wat betekent, dat als je iets van hen aanschaft, je waarschijnlijk ook niet de items ontvangt, waarvoor je hebt betaald.
 • Report (Rapporteren): Maakt het mogelijk om een misbruik rapport (abuse report) over de geselecteerde avatar te registreren. Hier moet niet lichtzinnig mee om worden gegaan en ook nooit ten onrechte worden gebruikt. Klik hier voor meer informatie over wat een abuse report is.
 • Freeze (Bevriezen): Estate managers/eigenaars kunnen dit gebruiken om de bewegingen van een avatar te bevriezen. Dit is gereedschap, dat gebruikt wordt in geval van griefing (negatieve aandacht door een object of persoon) en er mag dus ook niet lichtzinnig mee om worden gegaan.
 • Parcel Eject/Ban (Verwijderen van perceel / Verbannen): Wanneer dit wordt geselecteerd, wordt de avatar van het perceel, waar jij bent, verbannen. Je moet de juiste rechten op dit perceel hebben, anders zal dit niet werken.
 • Estate Kick/Ban (Van een landgoed afschoppen / Verbannen): Vergelijkbaar met het bovenstaande, maar opereert nu op estate niveau. Daarom is dit alleen beschikbaar voor estate managers of eigenaren.
 • Estate Teleport Home Teleporteer van Landgoed naar Huis: Door dit te selecteren, zal de avatar naar zijn / haar thuislocatie worden geteleporteerd. Dit verbant hen niet en zal mogelijk ook niet werken als er geen thuislocatie is ingesteld of als de locatie niet beschikbaar is (d.w.z. De regio is offline).

Het tandwiel (Sprocket/Gear) icoon onderin het tabblad Friends heeft de volgende functies:

 • Sort by Name (Sorteer op Naam): Sorteert de vriendenlijst op alfabetische volgorde. Handig bij het All overzicht.
 • Sort by Status (Sorteer op Status): Sorteert de lijst op online status. Handig bij het All overzicht.
 • View People Icons (Toon Personen Iconen: wanneer geactiveerd, wordt er links van de naam een klein icoon uit het profiel van de avatar getoond.
 • View Permissions Granted (Toon Toegestane Rechten): Indien geactiveerd worden de rechten, zoals hierboven omschreven, getoond; anders worden ze verborgen.
 • Show Blocked Residents & Objects (Toon geblokkeerde Gebruikers & Objecten): Dit toont een lijst van personen en objecten, die je hebt geblokkerd (muted).

Het '+' icoon rechts van het tandwiel geeft toegang tot een krachtig personen zoekscherm / schakelaar venster.

Friends List (Vriendenlijst) – Search (Zoeken)

Het venster is verdeeld in tabbladen.

 • Search: typ een deel van de naam van een persoon, klik daarna op de onderstaande lijst met overeenkomstige namen. Selecteer de persoon, die je zoekt (er vanuit gaande, dat de naam voorkomt), dubbelklik of klik op OK, om een vriendschapsverzoek te sturen naar die persoon.
 • Friends (Vrienden): Dit is een eenvoudige gesorteerde lijst van je vrienden.
 • Near Me (Vlakbij mij): Toont een radar lijst met avatars bij je in de buurt. Je kunt het bereik vergroten, indien nodig. De draaiende pijl zal de lijst verversen. Zoals hierboven, kun je de naam van iemand, die je wenst toe te voegen als vriend, selecteren en daarna erop dubbelklikken of op de OK button onderin klikken.

In de rij onderin het tabblad vrienden vind je de volgende buttons om snel toegang te bieden aan de functies, die beschikbaar zijn als je met je rechter muisknop op de naam van de persoon klikt.

 • Profile (Profiel)
 • IM
 • Call (Bellen)
 • Share (Delen)
 • Teleport (Teleporteren)

Groepen

People Panel – Tabblad Groups (Groepen)

Het tabblad Groepen toont een lijst met groepen waar je momenteel bijhoort.

Wanneer je met je rechter muisknop op een groep klikt, krijg je de volgende opties:

 • View Info (Toon Info): Dit toont het groepsprofiel, en maakt het mogelijk om informatie over de groep te bekijken en de groep te beheren (als je hiervoor rechten hebt).
 • Chat: Opent het chatvenster voor de geselecteerde groep.
 • Call: Initiates a voice conference call with the group.
 • Activate (Activeren): Stelt de geselecteerde groep in als je actieve groep.
 • Leave (Verlaten): Selecteer dit als je de geselecteerde groep wilt verlaten. Je moet dit bevestigen.

Als je met je muis over de lijst gaat, zullen er twee iconen helemaal rechts verschijnen. Deze geven snel toegang tot het profiel van de groep.

Het tandwiel (sprocket/gear) icoon heeft deze opties:

 • Display Group Icons (Toon Groep Iconen): Wanneer geactiveerd, zal er een icoon met de afbeelding van het groepslogo worden getoond.
 • Leave Selected Group (Verlaat geselecteerde groep): Een andere manier om de geselecteerde groep te verlaten. Dit moet je bevestigen.

Het '+' symbool geeft je de opties om:

 • Join Group (Lid worden van Groep): Dit opent een zoekvenster, waar je de naam van de groep kan invullen, waarvan je lid wenst te worden.
 • New Group (Create) (Nieuwe Groep (Maken)): Open een leeg groepsprofiel, waarmee je een nieuwe in-world groep kan maken. Vul minimaal de groepsnaam in en selecteer de volwassenheid-waardering (maturity rating) in. Het maken van een groep kost L$ 100.

Rechts van de '+' staat een vinkje; klik hierop om de huidig geselecteerde groep te activeren.

De onderste rij heeft buttons, die je snel toegang geeft tot de opties, zoals hierboven beschreven. Deze zijn:

 • Group Profile (Groepsprofiel)
 • Group Chat (Groep chat)
 • Group Call (Groepsbellen)

Recent

Het laatste tabblad in het People paneel is Recent. Dit toont een lijst van mensen met wie je onlangs een IM conversatie hebt gehad - “recent” betekent hier, sinds je laatste login. De lijst zal een overzicht tonen met personen, die je het laatst hebt gesproken.

Als je op de naam van iemand klikt met je rechter muisknop, krijg je de volgende opties:

 • View Profile (Bekijk profiel): opent het profiel van de geselecteerde persoon.
 • Add Friend (Toevoegen als vriend): Deze optie wordt alleen getoond als deze persoon nog niet in je vriendenlijst voorkomt. Het zal een vriendschapsverzoek sturen.
 • Remove Friend (Verwijderen als vriend: Deze optie wordt alleen getoond als deze persoon in je vriendenlijst staat. Door erop te klikken wordt de vriendschap beëindigd. Momenteel wordt de andere persoon nog niet geïnformeerd, maar jouw Calling Card zal naar de trash map van die persoon worden verplaatst.
 • IM: Opent een IM venster aan deze persoon.
 • Call (Bellen): Start een a besloten spraak (voice) conversatie met de andere persoon. Uiteraard moeten beiden spraak hebben geactiveerd en deze moet ook functioneren.
 • Map: Als je vriend je map rechten (map rights) heeft gegeven, zal dit item worden geactiveerd. Als je erop klikt, verschijnt de wereld map (world map) en wordt de huidige locatie van die persoon getoond.
 • Share (Delen): Als je op deze toepassing klikt, zal een IM venster worden geopend; je kunt nu items vanuit je inventory naar dit venster slepen, om deze aan die persoon te geven.
 • Pay (Betalen): Opent een venster, die je kunt gebruiken om de andere persoon met L$ te betalen. Er worden enkele standaard waarden getoond of je kunt handmatig een bedrag intypen.
 • Offer Teleport (Teleport aanbieden): Klik hierop als een teleport verzoek aan te bieden aan deze persoon naar je huidige locatie.
 • Teleport To (Teleporteer naar): Teleporteert jou naar de locatie van de andere persoon
 • Zoom In (Inzoomen): Als dit is geactiveerd, beweegt je camera daarheen om de persoon te bekijken.
 • Block/Unblock (Blokkeren / Deblokkeren): ofwel Mute/Unmute (Verbannen / Toelaten). Dit blokkeert deze persoon compleet om contact met je op te nemen. Je zal niets van deze persoon zien als hij / zij typt in de local chat en ontvangt evenmin Ims, die door deze persoon zijn verzonden en alle items uit de inventory, die door hem / haar worden aangeboden, worden automatisch afgewezen. Gebruik dit zorgvuldig; Het blokkeren van personen kan eveneens de objecten van die personen blokkeren, wat betekent, dat als je iets van hen aanschaft, je waarschijnlijk ook niet de items ontvangt, waarvoor je hebt betaald.
 • Report (Rapporteren): Maakt het mogelijk om een misbruik rapport (abuse report) over de geselecteerde avatar te registreren. Hier moet niet lichtzinnig mee om worden gegaan en ook nooit ten onrechte worden gebruikt. Klik hier voor meer informatie over wat een abuse report is.
 • Freeze (Bevriezen): Estate managers/eigenaars kunnen dit gebruiken om de bewegingen van een avatar te bevriezen. Dit is gereedschap, dat gebruikt wordt in geval van griefing (negatieve aandacht door een object of persoon) en er mag dus ook niet lichtzinnig mee om worden gegaan.
 • Parcel Eject/Ban (Verwijderen van perceel / Verbannen): Wanneer dit wordt geselecteerd, wordt de avatar van het perceel, waar jij bent, verbannen. Je moet de juiste rechten op dit perceel hebben, anders zal dit niet werken.
 • Estate Kick/Ban (Van een landgoed afschoppen / Verbannen): Vergelijkbaar met het bovenstaande, maar opereert nu op estate niveau. Daarom is dit alleen beschikbaar voor estate managers of eigenaren.
 • Estate Teleport Home Teleporteer van Landgoed naar Huis: Door dit te selecteren, zal de avatar naar zijn / haar thuislocatie worden geteleporteerd. Dit verbant hen niet en zal mogelijk ook niet werken als er geen thuislocatie is ingesteld of als de locatie niet beschikbaar is (d.w.z. De regio is offline).

Het tandwiel (sprocket/gear) icoon biedt je de volgende opties:

 • Sort by Most Recent (Sorteer op Meest Recent): Sorteert de lijst op volgorde van wie je het laatst hebt gesproken.
 • Sort by Name (Sorteer op naam): Sorteert de lijst op alfabetische volgorde.
 • View People Icons (Toon Personen Iconen): indien geactiveerd, wordt er links van de naam een klein icoon uit het profiel van de avatar getoond.
 • View Permissions Granted ( Toon toegestane Rechten): Indien geactiveerd, worden de rechten getoond, zoals hierboven omschreven, anders zijn de iconen verborgen.
 • Show Blocked Residents & Objects (Toon geblokkeerde Gebruikers & Objecten): Dit toont een lijst van personen en objecten, die je hebt geblokkerd (muted).

De '+' geeft je snel toegang tot het aanbieden van vriendschap aan de geselecteerde persoon.

Op de onderste rij staan buttons, die snel toegang geven tot de opties, zoals hierboven beschreven. Deze zijn:

 • Profile tab (Tabblad Profiel)
 • IM
 • Call (Bellen)

42)
Opmerking: De opties, die de UUID informatie sturen naar scripts via een kanaal, gebruiken kanaal 777777777. Ze kunnen gebruikt worden voor elke positieve waarde. Negatieve kanalen worden niet ondersteund momenteel, omdat negatieve kanalen slechts 1/4e van de normale string lengte toestaan, versterken lag en overhead.
 • people_icon_nl.txt
 • Last modified: 2011/08/03 14:01
 • by justum