General (Algemeen)

 • Chat window font size: Kies de tekstgrootte van chat schermen: Small (klein), Medium (middel) of Large (groot)
 • Onscreen console font size: Kies de tekstgrootte van de chat onderin het scherm: Small (klein), Medium (middel) of Large (groot)
 • Je kunt het volgende aan- of uitzetten:
  • Play typing animation when chatting: je avatar beweegt met een typ animatie als je in lokale chat aan het typen bent als dit is aangevinkt
  • Play avatar animations: extra animaties die je avatar laat bewegen bijv. als je schreeuwt
  • Hear typing sound when people type in local chat: Laat toetsenbord geluid horen als iemand typt
  • Email me IMs when I'm offline: stuurt offline IM berichten naar het e-mail adres dat je bij LL hebt opgegeven
  • Remove chat headers: geeft chat de stijl uit V1
  • When using chat headers show mini icons: toont een pictogram in IM/groep chat naast de naam. Als Remove chat headers is aangevinkt heeft deze optie geen effect.
  • Show chat in bubbles above avatars: geeft lokale chat weer in tekstballonnen boven de hoofden van gebruikers
  • Show typing indicator in bubbles above avatars: Dit geeft een soort tekstballon weer boven gebruikers maar alleen als deze aan het typen is.
 • Pressing letter keys: Typen van tekst als de cursor niet in de typbalk staat heeft twee mogelijkheden:
  • Start local chat Typen zet de cursor in de typbalk en begint met het typen van chat
  • Affects movement (i.e. WASD) Typen beweegt je avatar (bijv. W, S, A en D)
 • Show IMs in: Toon IM berichten in: (deze wijziging wordt zichtbaar na een herstart)
  • Separate windows Afzonderlijke schermen
  • Tabs Eén scherm met tabjes
 • Chat Tab Mode Orientation: (deze wijziging wordt zichtbaar na een herstart)
  • Horizontal Zet de tabs in het communicatie scherm horizontaal, onderaan (vereist een herstart)
  • Vertical Zet de tabs in het communicatie scherm verticaal, links (vereist een herstart)
 • Chat Translation Settings (button): Opent de Chat Vertaal Instellingen waar je kunt instellen of je chat wil laten vertalen en hoe.

Notifications (Mededelingen)

 • Enable incoming Chat popups: Toon chat popup schermpjes (rechts onderin) voor:
  • Group Chats Groeps chat
  • IM Chats IMs
 • Use console for chat popups instead of floating toasts (Viewer 1 stijl) Geeft lokale chat berichten linksonder in je scherm i.p.v. in kleine losse schermpjes.
 • Show IMs in chat console Geeft IM berichten tussen lokale chat door (niet in het “Nearby Chat” scherm).

Firestorm

 • Chat and IM enhancements:
  • “:” as a synonym for “/me” Wordt in RolePlay gebruikt. Geeft “:” hetzelfde effect als “/me” om een actie aan te geven. Bijvoorbeeld: “:knikt instemmend” wordt “John Doe knikt instemmend”, maar ook: “:)” wordt “John Doe )”.
  • Emotes use italic font Geef emotes (acties, /me) schuingedrukt weer.
  • Auto-close ((OOC)) parenthesis Wordt in RolePlay gebruikt; om aan te geven dat je niet “in karakter” praat plaats je de tekst tussen (( en )). Als deze optie is aangevinkt en je chat begint met (( wordt deze automatisch met )) afgesloten. Je kunt in chat ook [ Alt ]+[ Enter ] indrukken i.p.v. [ Enter ] om de tekst tussen (( en )) te plaatsen.
  • Add a chatbar in the Nearby Chat window Voegt een chat tekstbalk toe aan het “Nearby Chat” scherm (vereist een herstart).
  • Show channel selection in chat bar: In de tekstbalk van het “Nearby Chat” scherm kun je het kanaal kiezen.
  • Autohide Main chatbar: Verberg de tekstbalk onderin het scherm als je iets getypt hebt. Als je weer iets gaat typen opent deze weer.
   Let op: Dit conflicteert met de Pressing letter keys instelling hierboven als je die op Affects movement (i.e. WASD) hebt staan.
  • Deselect Chat after sending Messages: verplaatst de cursor weg uit de chat typbalk nadat je bericht is verzonden
  • Mark objects with (no name) when they speak to avoid spoofing: Geeft objecten zonder naam de tekst (no name) mee tegen misbruik.
 • Group Chat
  • Show group moderator messages in bold Geeft IM berichten van moderators in groeps chat vetgedrukt weer.
  • Disable ALL group chats Voorkomt dat groeps chat schermen automatisch worden geopend, je ontvangt geen berichten voor groep chat meer - tenzij je het scherm voor die groep al (zelf) geopend hebt.
  • When “receive group notices” is disabled, disable group chat as well Als je voor een groep het ontvangen van notities uit hebt gezet, zorgt deze optie ervoor dat je voor die groepen ook niet automatisch groeps chat ontvangt - tenzij je het scherm voor die groep al (zelf) geopend hebt.
 • Chat Log Extras: Deze opties hebben betrekking op datum/tijd weergave in chat en het loggen. Zie Preferences > Privacy voor meer opties en Preferences > Network & Cache voor de locatie van je chat log.
  • Hide Timestamp in Nearby Chat: Laat geen datum en tijd zien in het scherm met lokale chat.
  • Hide Timestamp in IMs: Laat geen datum en tijd zien in het IMs.
  • Show IMs in Nearby chat window: Geeft IM berichten tussen lokale chat door in het “Nearby Chat” scherm.
  • Save IMs in nearby chat: Slaat IM ook in de locale chat logbestanden op.
 • Console
  • Use full screen width for console Lokale chat gebruikt de volledige breedte van je scherm (vereist een herstart).
  • Fade chat after ___seconds ____ # lines Lokale chat verdwijnt uit je scherm binnen een bep. tijdslimiet of als een maximum aantal regels is bereikt.

Radar

 • Radar reports when avatars enter/leave chat range Geeft een bericht in lokale chat als een avatar je “chat range” (20m) in- of uitgaat.
 • Radar reports when avatars enter/leave draw distance Geeft een bericht in loake chat als een avatar je “draw distance” (afstand waarbinnen objecten getoond worden) in- of uitgaat.
 • Radar reports when avatars enter/leave the region Geeft een bericht in lokale chat als een avatar de sim waar je je bevindt binnenkomt of verlaat.

Keyword Alerts (Trefwoord Waarschuwingen)

 • Enable Keyword Alerts Geeft je een melding als bepaalde trefwoorden in chat voorkomen.
 • Look for Keywords in Chat Zoekt voor trefwoorden in lokale chat.
 • Look for Keywords in IMs and Group Chat Zoekt voor trefwoorden in IM en groeps chat.
 • Keywords (separated by commas) Een lijst van trefwoorden - gescheiden door komma's.
 • Enable Color Alert Een bericht waar een trefwoord in voorkomt zal in deze kleur worden weergeven.
 • PhoenixKeywordPlaySound Als een trefwoord is aangetroffen wordt een geluid afgespeeld.
 • Alert Sound UUID Het UUID (unieke ID) van een geluidsfragment. Als je rechts klikt op een geluidsfragment in je inventory en dan “Copy Asset UUID” klikt wordt het UUID van dat fragment in je klembord geplaatst en kun je het hier plakken.

Text Input (Tekst Invoer)

 • Enable spell checking: Gebruik spellingscontrole in chat.
  • Main dictionary: Kies de taal om te gebruiken voor spellingscontrole.
 • Enable Autocorrect: Gebruik autocorrectie voor afkortingen en typfouten.
 • preferences_chat_tab_nl.txt
 • Last modified: 2018/05/11 22:36
 • by miro.collas