General (Algemeen)

 • Allow Remote Scripted Viewer Controls (RLVa) Maakt RLVz (Restrained Love API) mogelijk, dit wordt veel gebruikt voor o.a. halsbanden (vereist een herstart).
 • Disable Teleport Screens Schakelt het zwarte scherm tijdens teleporten uit.
 • Disable Login Progress Screens Schakelt het zwarte scherm tijdens inloggen uit.
 • Disable Logout Progress Screens Schakelt het zwarte scherm tijdens uitloggen uit.
 • Always rez objects under the land group if possible Als je een object plaatst en je zit in de groep die landeigenaar is, zal Firestorm het object namens die groep plaatsen. Daarmee voorkom je dat objecten niet de juiste rechten hebben en/of automatisch worden teruggestuurd.
 • Sort contact list by username even when display names are shown Laat je contact lijst (let op: niet je vriendenlijst) sorteren op gebruikersnaam i.p.v. display name (alias).
 • Render blocked (muted) avatars as particle cloud Dit zorgt ervoor dat mensen die je geblokkeerd hebt een wolk blijven.
 • Enable LSL-Client Bridge: Schakelt de Firestorm brug (een koppeling tussen de viewer en de virtuele wereld) in.
 • Enable Bridge Flight Assistant: Gebruik vlieg hulp van de Firestorm brug. Als je dit samen met een andere vlieg hulp gebruikt kan dat conflicten geven.

Protection (Bescherming)

 • Block left-click sitting on objects Sommige objecten zijn ingesteld dat als je links klikt, je zit i.p.v. een “touch” doet; vink deze aan als je niet per ongeluk op zo'n object wilt zitten. Let op: Dan werkt links klikken om te zitten nooit meer en zul je altijd expliciet rechts moeten klikken en “Sit” moeten kiezen uit het menu.
 • Allow scripts to show map UI (llMapDestination) Sommige teleport systemen openen de wereldkaart als je erop klikt zodat je kunt teleporten (bijv. over meerdere sims). Als je dit aanvinkt wordt dat uitgeschakeld, sommige teleporters zullen dan niet meer werken.
 • Revoke Permissions Verwijder rechten die een object heeft om je avatar te animeren of je toetsen te lezen. Als dit niet gebeurt, behoudt het object de rechten oneindig (of tot het object een andere avatar om rechten vraagt):
  • Never (original behaviour) Objecten behouden hun rechten.
  • Revoke on SIT Verwijder rechten zodra je gaat zitten.
  • Revoke on STAND Verwijder rechten zodra je opstaat.
  • Revoke on SIT and STAND Verwijder rechten zodra je gaat zitten of opstaat.
 • Texture Lag Protection:
  • Automatically hide large objects with high texture area: Hierdoor worden objecten met hele grote textures niet getoond. Dit kan griefen tegen gaan.
  • Threshold: Texture drempel, prims die hierboven komen worden niet getoond. Dit kan er ook voor zorgen dat normale objecten niet getoond worden.
 • Enable Spam Protection: Met deze opties kun je jezelf enigszins beschermen tegen spam zoals dat door griefers wordt gebruikt:
  • Max lines in a single message: Maximum aantal regels tekst in 1 chatbericht
  • Max events from same source: Maximum aantal interacties van dezelfde bron
  • Sound play requests multiplier:
  • Sound preload requests multiplier:
  • Unblock all spam sources:

Avatar

 • Amount that Avatar's head follows Mouse (set to '0' for no movement): Bepaalt in hoeverre het hoofd van je avatar meebeweegt met je muis; zet deze op 0 als je niet wilt dat je hoofd meebeweegt:
  • Vertical range that avatar's head follows mouse Verticale beweging
  • Horizontal range that avatar's head follows mouse Horizontale beweging
 • Don't send avatar physics to server (V1 client compatibility) Als je niet wilt dat anderen je avatar lichaamsbewegingen zien maar het wel zelf wilt zien, vink je dit aan. Als dit uitgevinkt is kan het zijn dat anderen met een hele oude viewer je niet correct zien.
 • Selection beam particle effects: De stroom van particles van je avatar naar een object dat je selecteert
  • Beam updates/sec: Hoeveel particles de stroom gebruikt
  • Scale: Breedte van het effect
  • Enable selection beam: Schakel de stroom in of uit
  • SL Particle Chat: Geef script mogelijkheid de particles te beinvloeden

CmdLine (Chat opdrachten)

 • Enable usage of chat bar as a command line Als dit aangevinkt is worden onderstaande commando's herkend als je ze in lokale chat typt. Indien een commando herkend wordt, wordt de tekst niet doorgegeven aan lokale chat.
 • Teleport within sim (gtp) Teleporteer je naar een willekeurige plek op de sim. Voorbeeld: “gtp 45 150 400” teleporteert je naar 45, 150, 400.
 • Teleport to ground (flr) Teleporteert je naar de grond op de huidige positie. Voorbeeld: “flr” teleporteert je naar de grond.
 • Teleport to altitude (gth) Teleporteert je naar een bepaalde hoogte op dezelfde positie. Bijvoorbeeld: “gth 2800” teleporteert je naar 2800 meter.
 • Teleport home (tph): Teleporteert je naar huis, hetzelfde als Ctrl+Shift+H.
 • Rez a platform (rezplat) Als je bouw rechten hebt, bouwt dit een (rond) platform onder je avatar. Bijvoorbeeld: “rezplat 25” bouwt een rond platform met een diameter van 25 meter onder je avatar.
 • Teleport to sim x (mapto) Teleporteert je naar de opgegeven sim. Je dient de volledige sim naam (incl. spaties e.d.) mee te geven.
  • Use same position between sims: Indien aangevinkt kom je op dezelfde positie als waar je was, anders op 128, 128, 0 - tenzij een landingspunt is opgegeven.
 • Calc. expressions (calc) Dit is een rekenmachine. Bijvoorbeeld: “calc 1.3 + 2 * 5” geeft in chat “1.3 + 2 * 5 = 11.3” (alleen voor jezelf).
 • Add autocorrect word (/addac) Voeg een woord toe aan de automatische tekstcorrectie lijst. Als de lijst niet bestaat wordt dit genegeerd. Bijvoorbeeld: ”/addac Mijnlijst|gl|glimlacht” voegt “gl” toe en zorgt ervoor dat “gl” wordt vervangen door “glimlacht” als je type. Nog niet beschikbaar
 • Change Draw Distance (dd) Wijzigt de “draw distance” (afstand waarbinnen objecten getoond worden) naar het opgegeven aantal meters. Bijvoorbeeld: “dd 32” zet deze op 32 meter.
 • Teleport to cam position (tp2cam) Teleporteert je naar de positie waar je camera zich bevindt. Bijvoorbeeld: “tp2cam”.
 • Get avatar name from key (key2name) Geeft de naam van de avatar die bij een bep. key (uniek ID) hoort. Bijvoorbeeld: “key2name 3d6181b0-6a4b-97ef-18d8-722652995cf1” geeft in chat “3d6181b0-6a4b-97ef-18d8-722652995cf1: (Governor Linden)” (alleen voor jezelf).
 • Offer teleport to avatar (offertp) Stuurt een teleport verzoek naar de avatar met de opgegeven key (uniek ID). Bijvoorbeeld: “offertp bbe5225c-e009-abd9-c97f-4556a2486551”.
 • Teleport to avatar (tp2) Teleporteert je naar de avatar met de opgegeven key (uniek ID) als deze zich op dezelfde sim bevindt. Bijvoorbeeld: “tp2 bbe5225c-e009-abd9-c97f-4556a2486551”. Nog niet beschikbaar
 • Turn AO on/off (cao): Schakelt de ingebouwde AO aan- of uit. Bijvoorbeeld: “cao on”. Nog niet beschikbaar
 • Clear the chat history (clrchat) Wist de geschiedenis van lokale chat. Bijvoorbeeld: “clrchat”. Nog niet beschikbaar
 • Set the media url (/media): Zet de media (video, enz.) stream voor het land waar je je bevindt als je eigenaar bent. Het type is: “Audio”, “Image”, “Movie” of “Web”. Bijvoorbeeld: ”/media http://173.193.223.178:8290/ AUDIO“.
 • Set the music stream url (/music): Zet de muziek stream voor het land waar je je bevindt als je eigenaar bent. Bijvoorbeeld: ”/music http://173.193.223.178:8290/“. Nog niet beschikbaar

Windlight

 • Automatically change environment to use region/parcel settings: Aangevinkt zal windlight veranderen als je naar een regio teleporteert die een windlight instelling heeft. Dit is hetzelfde als het menu > World > Environment Editor > Environment Settings > Always use parcel/region settings.
 • Crossfade region environment sky presets changes made from quick prefs: Gebruik een vloeiende overgang tussen windlight lucht instellingen.
 • Crossfade region environment water presets changes made from quick prefs: Gebruik een vloeiende overgang tussen windlight water instellingen.

Phoenix WL Share (Experimental)

 • Use Phoenix Parcel Windlight sharing (Experimental) Gebruik in land info opgegeven windlight instelling.
  • Auto apply WL settings from friend's land Indien aangevinkt zal je viewer zonder bevestiging overschakelen op de opgegeven windlight instelling op land van vrienden.
  • Auto apply WL settings from my groups' land: Indien aangevinkt zal je viewer zonder bevestiging overschakelen op de opgegeven windlight instelling op land van een groep waar je in zit.
  • Auto apply WL settings from any parcel: Indien aangevinkt zal je viewer zonder bevestiging overschakelen op de opgegeven windlight instelling op elk land.
  • Crossfade region environment changes for Parcel WL: Gebruik een vloeiende overgang tussen windlight instellingen.

Build (Bouwen)

Default Object Parameters

Hiermee kun je de beginwaarden instellen voor nieuwe object die je maakt:

 • X size, Y size, Z size De afmeting in meters.
 • Material Het materiaal.

Pivot Point

Hiermee kun je het punt waarop een object draait instellen:

 • X pos, Y pos, Z pos De positie van het draaipunt.
 • Values are percent De opgegeven waardes zijn een percentage van het object.
 • Enable highlighting of selected prims Een object dat je geselecteerd hebt krijgt gele randen. Dit uitvinken kan betere prestaties geven bij het selecteren van complexe objecten.
 • Use old “Set Object For Sale” behavior Gebruikt de oude (V1 stijl) instellingen om objecten verkoopbaar te maken. De nieuwe methode (als dit uitgevinkt is) voorkomt dat een object gelijk voor L$10 kan worden gekocht als je het te koop zet.
 • Save scripts edited from inventory as Mono: Zorgt ervoor dat scripts die vanuit inventory worden gewijzigd, opgeslagen worden als Mono in plaats van LSL2.

Tags (Labels)

 • What tags do you want to see? Hier kun je aangeven welke viewer labels je wilt zien:
  • No Viewer tags Toon geen viewer informatie
  • TPVD tags (using a list) Third-Party viewer informatie (via een lijst)
  • All known Viewers (using a list) Alle bekende viewers (via een lijst)
  • All Viewers Alle viewers
 • Tag color based on Viewer? Hier kun je aangeven welke kleuren labels hebben:
  • Color not based on Viewer Niet viewer-afhankelijk
  • Single color per Viewer Een kleur per viewer
  • Multiple colors per Viewer Meerdere kleuren per viewer
  • User defined color Persoonlijke kleurkeuze
 • Use a list to display Viewertags: Hier kun je aangeven welke lijst te gebruiken voor viewer labels:
  • Don't use a list Gebruik geen lijst
  • Local tag list Gebruik een locale lijst
  • Download tag list at Viewer start Download een nieuwe lijst als je de viewer start
 • Choose your color: Hier kun je de kleur van je eigen label kiezen.
 • Show your own color: Laat je je eigen label in jouw kleur zien.
 • Color usernames differently: Geef gebruikersnamen een afwijkende kleur.
 • preferences_firestorm_tab_nl.txt
 • Last modified: 2018/05/11 22:33
 • by miro.collas